Kategoria: Sejm

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

WideoPoseł Joanna Borowiak w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła stanowisko wobec rządowego projektu ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w Komisji.

Poseł Joanna Borowiak w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła stanowisko wobec rządowego projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"

Za życiem

WideoPoseł Joanna Borowiak, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiła stanowisko wobec projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poseł Joanna Borowiak, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiła stanowisko wobec projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Poseł Joanna Borowiak gościem Salonu Politycznego

Wideo

04 maja 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego w Telewizji Superstacja
były Poseł Joanna Borowiak i Poseł Joanna Augustynowska

Gośćmi Tomasza Grzelewskiego w Telewizji Superstacja były Poseł Joanna Borowiak i Poseł Joanna Augustynowska

W programie poruszono między innymi temat protestu osób niepełnosprawnych w sejmie, próbę przeniesienia pomnika ofiar katyńskich w Jersey City oraz projekt obniżki uposażeń dla parlamentarzystów.

Konferencja Młodzieżowych Rad Miast w Sejmie

Media

Konferencja w Sejmie "Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości"Konferencja w Sejmie “Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości”

W trakcie konferencji omawiano zasady współpracy Parlamentarnego Zespołu z młodzieżą. Konferencji towarzyszyła konferencja prasowa organizatorów oraz warsztaty dla młodzieżowych radnych.

Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa

W Sejmie obradował Parlamentarny Zespół ds. Wspierania PszczelarstwaW Sejmie obradował Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa

10 kwietnia w Sejmie Poseł Joanna Borowiak, jako członek Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, obradowała z przedstawicielami środowiska polskich pszczelarzy nad ważnymi sprawami z punktu widzenia gospodarki pasiecznej.

Kultywujemy tradycje świąteczne na Kujawach

Wideo

Poseł Joanna Borowiak podziękowała z sejmowej mównicy organizatorom i uczestnikom wystawy Stoły Wielkanocne na KujawachPoseł Joanna Borowiak podziękowała z sejmowej mównicy organizatorom i uczestnikom wystawy Stoły Wielkanocne na Kujawach

Poseł Joanna Borowiak wygłosiła oświadczenie, w którym podziękowała za kultywowanie muzycznych regionalnych tradycji kujawskiej ziemi i troskę o zachowanie tradycji naszego pięknego regionu.

Efekty działania Krajowej Administracji Skarbowej

Wideo

Poseł Joanna Borowiak pyta z sejmowej mównicy o efekty działania Krajowej Administracji SkarbowejPoseł Joanna Borowiak pyta z sejmowej mównicy o efekty działania Krajowej Administracji Skarbowej

Posłowie Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Lidia Burzyńska i Krystyna Wróblewska zadają pytanie w sprawie efektów działania Krajowej Administracji Skarbowej i osiągnięcia przez nią zamierzonych celów. Odpowiedzi udziela Piotr Walczak – Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.