Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

W Sejmie RP

 

Pytanie w sprawie zaangażowania strażaków w walkę z pandemią koronawirusa

15 kwietnia w pytaniu bieżącym kierowanym do pana Ministra Macieja Wąsika, pani Poseł Joanna Borowiak pytała o zaangażowanie Strażaków PSP i Druhów OSP w walkę z pandemią koronawirusa, w tym wsparcie służb medycznych. Ogromne wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich druhów za ich ofiarną służbę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy – szczególnie w tak trudnym czasie.Podsumowanie konkursu “Moje wrażenia z wizyty w Sejmie”

Podsumowanie konkursu “Moje wrażenia z wizyty w Sejmie – wirtualny spacer”

 
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konkursu “Moje wrażenia z wizyty w Sejmie – wirtualny spacer” – prezentacją wybranych prac plastycznych. Poseł Joanna Borowiak dziękuje wszystkim uczestnikom i opiekunom – nauczycielom i rodzicom, oraz gratuluje laureatom nagród i wyróżnień.