Komisja Polityki Senioralnej

W Sejmie RP

 
Galeria

Komisja Polityki Senioralnej

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w pracach Komisji Polityki Senioralnej, gdzie rozpatrywano Informację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości osób 50+ oraz Informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat aktywności zawodowej osób starszych – przykłady dobrych praktyk.

Konferencja Odpowiedzialność parlamentarzystów i władzy narodu za trzeźwość Narodu

W Sejmie RP

 
Galeria

Konferencja Odpowiedzialność parlamentarzystów i władzy narodu za trzeźwość Narodu

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w konferencji pn. “Odpowiedzialność parlamentarzystów i władzy narodu za trzeźwość Narodu. Wdrażanie Narodowego Programu Trzeźwości”. Poruszono ważne społecznie tematy oraz dyskutowano nad sposobami i kierunkiem rozwiązań występujących problemów.