Radna Rady Miasta Włocławek (2006 – 2015)

Będąc trzecią kadencję w Radzie Miasta pracowałam w Komisjach:
Edukacji, Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, Kultury i Sportu.
W 2015 roku pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Włocławek.


Joanna Borowiak - Radna Rady Miasta Włocławek

Czynnie uczestniczyłam w tworzeniu Strategii Rozwoju Ucznia Zdolnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2008 – 2013. Napisałam i złożyłam blisko 300 interpelacji skierowanych do Prezydenta Miasta
w imieniu Mieszkańców Włocławka.
 

Byłam pomysłodawczynią i organizatorem (od 1998 r.) Miejskiego Konkursu Fotograficznego dla młodzieży
“Włocławek – moje miasto”, budującego poczucie przynależności do Małej Ojczyzny i promującego talenty fotograficzne,
wieńczonego rokrocznie wystawą w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Włocławka napisałam projekt uchwały zwalniającej uczniów włocławskich szkół
z opłat za przewóz pomocy naukowych autobusami MPK – uchwała weszła w życie w 2010 r.

Jako Radna Rady Miasta w latach 2006 – 2015 zabiegałam o:

Racjonalne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi,
Podniesienie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia włocławian,
Utworzenie Funduszu Wspierania Młodych Talentów we Włocławku
(program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych wszedł w życie w 2012 r.),
Wprowadzenie racjonalnych rozwiązań komunikacyjnych w mieście,
Remonty i budowę ulic i chodników,
Remonty szkół, przedszkoli, instytucji kultury,
Budowanie wizerunku i pozycji miasta w województwie,
Zwiększenie nakładów na kulturę oraz poprawę bazy placówek oświatowych
i lepszą jakość pracy nauczycieli i uczniów.

Głosowałam zawsze za rozsądnym rozwojem miasta,
nigdy przeciw dobru i woli jego Mieszkańców.