dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 

Dr Joanna Beata Borowiak

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Absolwentka wielu studiów podyplomowych, w tym Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji
Poseł na Sejm RP VIII kadencji – praca w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Zdrowia,
Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Nauczyciel i nauczyciel akademicki
Członek NSZZ “Solidarność” Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Radna Rady Miasta Włocławek trzech kadencji
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Włocławek w latach 2014-2015

 
dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 
dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 
dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 
dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 
dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 

 Znam mój region i jego potrzeby

Najważniejsze zadania jakie stawiam sobie na czas kadencji w Sejmie, to działanie na rzecz:

Tworzenia nowych miejsc pracy w regionie i poprawa jakości zatrudnienia
Poprawy warunków życia polskich rodzin i godnego miejsca rodziny w społeczeństwie
Wyrównania szans edukacyjnych między miastem a wsią
Sprawiedliwego rozwoju naszego regionu, w tym realizacji niezbędnych inwestycji

 

Radna Rady Miasta Włocławek (2006 – 2015)

Będąc trzecią kadencję w Radzie Miasta pracowałam w Komisjach:
Edukacji, Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, Kultury i Sportu.
W 2015 roku pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Włocławek.


Joanna Borowiak - Radna Rady Miasta Włocławek

Czynnie uczestniczyłam w tworzeniu Strategii Rozwoju Ucznia Zdolnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2008 – 2013. Napisałam i złożyłam blisko 300 interpelacji skierowanych do Prezydenta Miasta
w imieniu Mieszkańców Włocławka.
 

Byłam pomysłodawczynią i organizatorem (od 1998 r.) Miejskiego Konkursu Fotograficznego dla młodzieży
“Włocławek – moje miasto”, budującego poczucie przynależności do Małej Ojczyzny i promującego talenty fotograficzne,
wieńczonego rokrocznie wystawą w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Włocławka napisałam projekt uchwały zwalniającej uczniów włocławskich szkół
z opłat za przewóz pomocy naukowych autobusami MPK – uchwała weszła w życie w 2010 r.

Jako Radna Rady Miasta w latach 2006 – 2015 zabiegałam o:

Racjonalne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi,
Podniesienie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia włocławian,
Utworzenie Funduszu Wspierania Młodych Talentów we Włocławku
(program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych wszedł w życie w 2012 r.),
Wprowadzenie racjonalnych rozwiązań komunikacyjnych w mieście,
Remonty i budowę ulic i chodników,
Remonty szkół, przedszkoli, instytucji kultury,
Budowanie wizerunku i pozycji miasta w województwie,
Zwiększenie nakładów na kulturę oraz poprawę bazy placówek oświatowych
i lepszą jakość pracy nauczycieli i uczniów.

Głosowałam zawsze za rozsądnym rozwojem miasta,
nigdy przeciw dobru i woli jego Mieszkańców.

 

dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 

Motto życiowe

“Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”
(Święty Jan Paweł II)

Pasję do aktywności społecznej wyniosłam z domu rodzinnego
– mój ojciec Wacław Wnuk przez ponad 30 lat pełnił społeczną funkcję
Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy we Włocławku.