dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 

Dr Joanna Beata Borowiak

 

Poseł na Sejm RP VIII kadencji
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
Nauczyciel Gimnazjum Nr 4 im. ONZ we Włocławku
Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej
Radna Rady Miasta Włocławek trzech kadencji
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Włocławek
– praca w Komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu, Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej

 

 Znam mój region i jego potrzeby

Najważniejsze zadania jakie stawiam sobie na czas kadencji w Sejmie, to działanie na rzecz:

Tworzenia nowych miejsc pracy w regionie i poprawa jakości zatrudnienia
Poprawy warunków życia polskich rodzin i godnego miejsca rodziny w społeczeństwie
Wyrównania szans edukacyjnych między miastem a wsią
Sprawiedliwego rozwoju naszego regionu, w tym realizacji niezbędnych inwestycji

 

dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP

 

Motto życiowe

“Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”
(Święty Jan Paweł II)

Pasję do aktywności społecznej wyniosłam z domu rodzinnego
– mój ojciec Wacław Wnuk przez ponad 30 lat pełnił społeczną funkcję
Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy we Włocławku.

 

 

Jednym zdaniem – Inni o mnie

Kosma Złotowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego
“Pani dr Joanna Borowiak skutecznie zadba o interesy mieszkańców Włocławka”

Wojciech Jaranowski – Przewodniczący “Solidarności Oświatowej” we Włocławku
“Joanna jest niezwykle pracowitą i kompetentną osobą,
współpracującą z wieloma środowiskami na rzecz edukacji i spraw społecznych”

Bożena Banachowicz – Założycielka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
“Pani Joanna jest osobą przenikliwą,
rozumiejącą potrzeby ochrony zdrowia zarówno młodego pokolenia,
jak i społeczeństwa wieku średniego”

Kamil Kołata – Student, Pełnomocnik Forum Młodych PiS
“Dr Joanna Borowiak to osoba niezwykle zaangażowana w sprawy naszego miasta.
W Sejmie będzie godnie nas reprezentować”

Jarosław Chmielewski – Przewodniczący Rady Miasta Włocławek,
Szef Struktur Miejskich PiS we Włocławku
“Joanna to osoba odpowiedzialna, stanowcza i skuteczna.
Dziś walczy o sprawy włocławian w Radzie Miasta
– sprawmy, by jutro walczyła o sprawy regionu w Sejmie”