Uroczysty Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

 
Galeria

Uroczysty Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

Do Strażaków PSP i Druhów OSP popłynęły podziękowania za ofiarną służbę, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Życzenia w liście do Funkcjonariuszy Państwowa Straż Pożarna i Druhów Ochotników Powiat Lipnowski skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, dziękując za niezwykłe poświęcenie, odwagę i nieustanną gotowość do walki o ludzkie życie i mienie.

Wiele udało się przez ostatnie lata zrobić dla poprawy funkcjonowania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych – wyposażenie w nowoczesny sprzęt, podjęcie ustawy modernizacyjnej, uchwalenie oczekiwanej ustawy o OSP wprowadzającej dodatek emerytalny dla druhów z 25-letnim stażem, porządkującej relacje na linii gmina – OSP oraz zrównującej uprawnienia druhów z funkcjonariuszami publicznymi – wymienia Poseł Joanna Borowiak.

– Drodzy Strażacy i Druhowie, przyjmijcie życzenia osobistej satysfakcji z pełnionej służby – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech nic nie ugasi ludzkiej wdzięczności za Waszą służbę!

Uroczystości poświęcenia sztandaru Gminy Włocławek

Od dziś Gmina Włocławek ma swój sztandar

 
Galeria

Uroczystości poświęcenia sztandaru Gminy Włocławek

Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje mieszkańcom i samorządowi Gminy Włocławek pięknego sztandaru. To historyczna chwila. Mieszkańcy mają swój symbol jedności, wspólnoty celów i dążeń! Jest naprawdę piękny i wyjątkowy!

W imieniu Poseł Joanny Borowiak gratulacje dla Pani Wójt Magdaleny Korpolak-Komorowskiej złożyła dyrektor biura Irena Vukowić-Kwiatkowska.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Wąbrzeźnie

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

 
Galeria

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Wąbrzeźnie

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka Poseł Joanna Borowiak odczytała list, który do uczestników uroczystości skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński. Poseł Borowiak gratuluje odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym Strażakom i Druhom. Dziękuje również za wyróżnienie Medalem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.