Spotkania z Seniorami w Skępem i Boniewie

Spotkania z seniorami

 
Galeria

Spotkania z Seniorami w Skępem i Boniewie

Nasi kochani Seniorzy to osoby aktywne społecznie, zarażające młodsze pokolenia swoimi pasjami. Piękne spotkania poprzedziły obchodzony 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W Skępem podczas Dnia Seniora Poseł Joannę Borowiak reprezentowała Pani Jolanta Zielińska.

Jubileusz 50-lecia działalności społecznej Pani Jadwigi Kryszkowskiej i 25-lecia Rady Kobiet w gminie Boniewo przebiegał w iście rodzinnej atmosferze i był okazją do gratulacji oraz podziękowań. Poseł Joanna Borowiak życzy naszym drogim Seniorom wszystkiego najlepszego – pogody ducha i wiele radości każdego dnia!

Wielka radość w OSP KSRG w Lipienku w gminie Lisewo

Nowy wóz dla OSP w Lipienku

 
Galeria

Wielka radość w OSP KSRG w Lipienku

Druhowie z Lipienka w gminie Lisewo od dziś mogą cieszyć się średnim wozem ratowniczo-gaśniczym. To wielka radość dla Poseł Joanny Borowiak, że mogła swoimi działaniami przyczynić się do sukcesu w staraniach o samochód.

Poseł Joanna Borowiak podczas uroczystej zbiórki przeczytała list Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika. Serdecznie gratuluje Druhom i życzy tyle samo powrotów co wyjazdów – Szczęść Boże Rycerzom Floriana!

Otwarcie nowoczesnego boiska w Wilkowicach

Nowe boisko w Regionie

 
Galeria

Otwarcie nowoczesnego boiska w Wilkowicach

Na tę chwilę czekali uczniowie szkoły w Wilkowicach w gminie Choceń. Nowoczesne boisko wielofunkcyjne z dofinansowaniem Programu Sportowa Polska od dziś jest oficjalnie do Ich dyspozycji.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje i życzy wielu dobrych sportowych wrażeń oraz rozwijania pasji i talentów. Piłki, które przekazała wspólnie z Senatorem Józefem Łyczakiem, będą świetnie służyć całej społeczności szkolnej.