Podziękowania

 

Poseł Joanna Borowiak dziękuje za pozytywną ocenę pracy w Sejmie

 
Serdecznie dziękuję za pozytywną ocenę mojej dotychczasowej pracy w Sejmie. Dziękuję za każdy z 15 200 oddanych na mnie głosów zaufania. Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców mojego miasta Włocławka za 7739 głosów delegujących mnie ponownie do Sejmu. To dla mnie ogromna motywacja do działania. Obiecuję solidną pracę na rzecz Polski i naszej Małej Ojczyzny.


 
Poseł Joanna Borowiak złożyła podziękowania za pozytywną ocenę jej dotychczasowej pracy w Sejmie