Joanna Borowiak w mediach

Joanna Borowiak w mediach

Najważniejsze bieżące tematy

Czytaj więcej

Z myślą o Seniorach

 

Powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora

Z myślą o Seniorach 70+ powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora. Potrzebę pomocy należy zgłosić dzwoniąc pod specjalny numer infolinii. Lokalny ośrodek pomocy społecznej pomoże w najpilniejszych potrzebach. Program koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Poseł Joanna Borowiak zachęca wszystkich, którzy mają taką możliwość, do pomocy sąsiedzkiej.

Powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora

Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

W Sejmie

 
Galeria

Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

– Opozycja wciąż tkwi w politycznej piaskownicy i pokazuje, że nie potrafi pracować w warunkach pilności i podwyższonej konieczności. Nawet w sytuacji epidemii posłowie nie chcą odstąpić od walki politycznej i działać dla wspólnego dobra. Nie wykorzystali właściwie czasu, jaki mieli na zapoznanie się z ustawą wpierającą walkę z koronawirusem – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.

Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Ku pamięci ks. Jerzego

 
Galeria

Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

36 lat temu, porażeni zamordowaniem ks. Jerzego, z grupą przyjaciół zanosiliśmy kwiaty na włocławską zaporę. Bezpieka je wyrzucała, Włocławianie przynosili nowe… Każdego roku przychodzimy z wdzięcznością Ks. Jerzemu, z pamięcią o Nim.

Dziś Poseł Joanna Borowiak dziękuje za zapalenie znicza także w jej imieniu – z duchową obecnością, w drodze do Warszawy na posiedzenie Sejmu.