Joanna Borowiak w mediach

Joanna Borowiak w mediach

Najważniejsze bieżące tematy

Czytaj więcej

Koncert w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w wykonaniu artystów powiatu włocławskiego

Koncert w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

Koncert w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w wykonaniu artystów powiatu włocławskiego

 
“Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką…”

– Cieszę się, że mój skromny pomysł przerodził się w szeroką inicjatywę łączącą ponad podziałami naszą lokalną społeczność. Dziękuję Panu Staroście, Patronom koncertu, Samorządowcom, a przede wszystkim Wykonawcom – Poseł Joanna Borowiak.

Zapraszamy na koncert w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, w wykonaniu artystów powiatu włocławskiego.
Koncert w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w wykonaniu artystów Powiatu Rypińskiego i miasta Rypina

Koncert patriotyczny w Rypinie

Koncert w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu artystów Powiatu Rypińskiego i miasta Rypina

 
“Wiwat Maj, 3 Maj, dla Polaków błogi raj!”
230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja mieszkańcy Powiatu Rypińskiego i miasta Rypina uczcili koncertem patriotycznym online.

Poseł Joanna Borowiak składa podziękowania Panu Staroście, Panu Burmistrzowi, Samorządowcom i wszystkim Wykonawcom za realizację przedsięwzięcia łączącego ponad podziałami lokalną społeczność.
Konferencja prasowa nt. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Konferencja prasowa nt. rozwoju dróg

Konferencja prasowa nt. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 
W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyła się konferencja na temat dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów w województwie Kujawsko-Pomorskim. W spotkaniu wzięli udział Poseł Joanny Borowiak, Wicewojewoda Józef Ramlau oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.