Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Pomoc w czasie epidemii

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak zapytała ministra o pomoc przekazaną w czasie epidemii koronawirusa

Bezpieczeństwo zdrowotne pensjonariuszy i pracowników DPS jest dla Poseł Joanny Borowiak bardzo ważne, dlatego na posiedzeniu Sejmu RP zapytała Ministra Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o pomoc finansową i materiałową, jaką Rząd przeznaczył w czasie epidemii koronawirusa w celu wsparcia DPS prowadzonych przez samorządy.

Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Nowy stopień wodny

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak pyta o zaawansowanie prac ws. stopnia wodnego w Siarzewie

Posłowie PSL zainteresowali się w Sejmie zagrożeniem suszą. Mają nadzieję, na krótką pamięć rolników, ale polscy rolnicy dobrze pamiętają 450 mln wsparcia suszowego od rządu PO-PSL i przekazane dwukrotnie ponad 2 miliardy zł rekompensat od rządu PiS. Doceniają też ponad 10 mld zł na programy przeciwdziałania suszy (Stop Suszy, Program Rozwoju Retencji) i z nadzieją patrzą na planowane rozwiązania hydrologiczne, dlatego w informacji bieżącej Poseł Joanna Borowiak pytała, na jakim etapie jest obecnie inwestycja budowy stopnia wodnego w Siarzewie – strategiczna dla racjonalnego gospodarowania wodą oraz utrzymania bilansu wodnego w okresach bez opadów w naszym Regionie.

Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Ochrona miejsc pracy

 
Wideo

Rząd przeznaczył 3 miliardy złotych na ochronę 2 milionów miejsc pracy

Posłowie Joanna Borowiak, Krzysztof Sobolewski i Lidia Burzyńska zapytali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg o efekty działania przygotowanej przez Rząd Tarczy Antykryzysowej w zakresie ochrony miejsc pracy.