Informacja nt. wsparcia przygotowanego przez Rząd dla samorządów w 2022 roku

Poprawa efektywności energetycznej

 

Informacja nt. wsparcia przygotowanego przez Rząd dla samorządów w 2022 roku

Poseł Joanna Borowiak wspólnie z Posłankami Barbarą Bartuś, Lidią Burzyńską i Anną Milczanowską w ramach pytań w sprawach bieżących pytały o wsparcie przygotowane przez Rząd dla samorządów w 2022 r. w realizacji ich zadań, w szczególności z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE. Odpowiedzi w imieniu Kancelarii Premiera udzielała Małgorzata Golińska, wiceminister Klimatu i Środowiska.
Minister Maciej Wąsik przedstawia informację o realizacji ustawy o OSP

Realizacja ustawy o OSP

 

Minister Maciej Wąsik przedstawia informację o realizacji ustawy o OSP

W minionym tygodniu Poseł Joanna Borowiak pytała Ministra Macieja Wąsika o realizację ustawy autorstwa PiS o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Druhowie czekali na to rozwiązanie przez lata. Ustawa zrównuje status Strażaków Ochotników z Funkcjonariuszami PSP, wprowadza też dodatkowe świadczenie emerytalne dla Druhów emerytów, którzy brali czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Od momentu wejścia w życie ustawy wpłynęło ponad 67 tys. wniosków, wydano ponad 55,6 tys. decyzji i wypłacono blisko 45 tys. dodatkowych świadczeń emerytalnych. W województwie kujawsko-pomorskim wydano ponad 3 tys. decyzji, z czego ponad 2 tys. w naszym Regionie.

Wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne także poprzez darmowe, organizowane przez PSP szkolenia dla kierowców kategorii C (w tym roku 700 osób i ok. 1000 w następnym), sprzęt ratowniczo-gaśniczy, prawie 500 nowych samochodów, a także samochody używane z Państwowej Straży Pożarnej.
Rząd PiS docenia rolę OSP w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli

Rząd PiS docenia rolę OSP

 

Rząd PiS docenia rolę OSP w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli

Polskie Ochotnicze Straże Pożarne to unikatowa w świecie formacja. Druhowie Ochotnicy niosą pomoc mieszkańcom naszych lokalnych społeczności z narażeniem własnego zdrowia i życia. Rząd PiS docenia rolę OSP w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli, dlatego wspiera i dofinansowuje ich działalność. Ogromną rolę odgrywa dofinansowanie przez MSWiA zakupu wozów ratowniczo gaśniczych. Dzięki rządowemu wsparciu w latach 2016-2022 do Jednostek OSP trafiło blisko 3000 pojazdów ratowniczo – gaśniczych. O wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych Poseł Joanna Borowiak pytała Ministra Macieja Wąsika w Sejmie RP.