Joanna Borowiak pyta o realizacji zadań na rzecz rodzin

W Sejmie RP

 

Joanna Borowiak pyta o realizacji zadań na rzecz rodzin

Poseł Joanna Borowiak w Sejmie RP, w imieniu Klubu PiS, prosiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg o przedstawienie informacji dotyczącej efektów programów rządowych dedykowanych wspieraniu samorządów w realizacji zadań społecznych. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania wystąpienia.

– Nasze zadania w obszarze polityki rodzinnej i społecznej realizujemy we współpracy z samorządami – bo jesteśmy blisko ludzi. To ludzie tworzą wspólnotę, a my tę wspólnotę solidarnie wspieramy – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.
 

Program Maluch Plus z większym budżetem w 2023 roku

W Sejmie RP

 

Program Maluch Plus z większym budżetem w 2023 roku

Dzięki korzystnym zmianom wprowadzonym przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości Program Maluch Plus rozwija się dynamicznie od 2016 roku. To dzięki powstającym nowym miejscom opieki dla dzieci do lat 3 rodzice mają łatwiejszy wybór powrotu do pracy.

Poseł Joanna Borowiak, wspólnie z Posłami Elżbietą Płonką, Lidią Burzyńską, Urszulą Rusecką, Anną Milczanowską i Bożeną Borys-Szopą, pytała Minister Rodziny i Polityki Społecznej o kolejne ułatwienia i zwiększenie finansowania Programu w 2023 roku. Nabór wniosków do programu trwa do 19 lutego!
 

Program Maluch Plus z większym budżetem w 2023 roku

 

Posiedzenie Sejmu RP

 

Wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to nadzieja i przyszłość jednostek OSP. To wspaniali młodzi ludzie prezentujący piękne postawy, godne naśladowania przez rówieśników. Poseł Joanna Borowiak wraz z grupą posłów z Parlamentarnego Zespołu Strażaków pytali o realizację dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie 25 mln zł z budżetu państwa dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Informacji udzielał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik.