Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

O Programie Dobry Start w Sejmie RP

 

Pytanie w sprawie realizacji programu “Dobry start”

Program “Dobry Start” to obok programu “Rodzina 500 Plus” kolejna forma wsparcia rządu dla polskich rodzin. Z wyprawki przysługującej dzieciom i młodzieży szkolnej może skorzystać 4 miliony 400 tys. uczniów. W tym roku wpłynęły już wnioski dla 4 mln. 200 tys. uprawnionych, a termin ich składania upływa 30 listopada. Poseł Joanna Borowiak wspólnie z Poseł Barbarą Bartuś i Poseł Lidią Burzyńską pytały Minister Rodziny i Polityki Społecznej o realizację programu.
Pytanie w sprawie realizacji rządowego wsparcia dla OSP

Rządowe wsparcie dla OSP

 

Pytanie w sprawie realizacji rządowego wsparcia dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna to ważne ogniwo ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa społeczności, w których funkcjonują. Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia ich ogromną rolę dofinansowując wyposażenie i wyszkolenie Jednostek OSP. Najlepiej świadczą o tym liczby. W 2014 r. na wsparcie OSP przeznaczono 14 mln zł – w 2020 łączne finansowanie to 381 mln zł. W latach 2016-2020 dofinansowano zakup 2290 samochodów ratowniczo – gaśniczych, podczas gdy w ciągu 15 wcześniejszych lat było to 2000 pojazdów. Wprowadziliśmy ustawę modernizacyjną i przygotowaliśmy ustawę o OSP – oczekiwaną przez lata i szeroko przekonsultowaną z Druhami Ochotnikami.

Poseł Joanna Borowiak zaprasza do obejrzenia i wysłuchania pytania w sprawach bieżących, na które odpowiadał Minister MSWiA Maciej Wąsik.
Pytanie w sprawie realizacji rządowego programu dla Kół Gospodyń Wiejskich

Rządowy program dla Kół Gospodyń Wiejskich

 

Pytanie w sprawie realizacji rządowego programu dla Kół Gospodyń Wiejskich

Poseł Joanna Borowiak wspólnie z Poseł Lidią Burzyńską pytały w Sejmie wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika o realizację rządowego programu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR daje Kołom autonomię i możliwość rozwoju. Wsparcie finansowe dla KGW systematycznie wzrasta – w ciągu ostatnich trzech lat wyniosło około 80 mln zł, w tym w województwie Kujawsko-Pomorskim prawie 4 mln zł. Poseł Joanna Borowiak zachęca do rejestracji Kół już funkcjonujących i do zakładania nowych, które odgrywają znaczącą rolę w rozwoju lokalnych społeczności.