Powołanie sejmowego zespołu ds. Wojsk Obrony Terytorialnej

Zespół ds. WOT

 
Galeria

Powołanie sejmowego zespołu ds. Wojsk Obrony Terytorialnej

W Sejmie powstał Zespół Parlamentarny ds. Wojsk Obrony Terytorialnej. W ubiegłej kadencji sejm przyjął ustawę tworzącą ten rodzaj sił i rozwijane są kolejne struktury WOT. Jest to bardzo ważne ogniwo dla obronności kraju – powiedziała Poseł Joanna Borowiak, która bierze udział w pracach zespołu.

Komisja Polityki Senioralnej

W Sejmie RP

 
Galeria

Komisja Polityki Senioralnej

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w pracach Komisji Polityki Senioralnej, gdzie rozpatrywano Informację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości osób 50+ oraz Informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat aktywności zawodowej osób starszych – przykłady dobrych praktyk.