Trwają prace Komisji Edukacji nad obywatelskim projektem zwiększenia udziału rodziców w procesie wychowania

Rodzice w procesie wychowania w szkole

 
Galeria

Trwają prace Komisji Edukacji nad obywatelskim projektem zwiększenia udziału rodziców w procesie wychowania

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, w której pracuje Poseł Joanna Borowiak, rozpatruje obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe – projekt obywatelski (druk nr 3520).

– Chcemy zwiększenia udziału rodziców w procesie wychowania w szkole. Wspieramy rodziców, chronimy dzieci! – Poseł Joanna Borowiak.

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W Sejmie RP

 
Galeria

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Komisja Polityki Senioralnej z udziałem Poseł Joanny Borowiak pracowała dziś na dwóch posiedzeniach:

  • wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny nad uchwałą Senatu o wprowadzeniu 14 emerytury na stałe
  • wysłuchaliśmy też informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na temat zagospodarowania i projektowania przestrzeni publicznej przyjaznej dla osób starszych oraz informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat prognoz demograficznych dla Polski

W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

W Sejmie RP

 
Galeria

W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

Poseł Joanna Borowiak uczestniczy w połączonych komisjach Polityki Senioralnej oraz Zdrowia, które pracują nad projektem Prezydenta RP o szczególnej opiece geriatrycznej. Projekt ma na celu zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej Seniorom w wieku 75 plus.