Spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w Sejmie RP

Goście z Parlamentu Europejskiego

 
Galeria

Spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w Sejmie RP

Dziś w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Poseł Joanna Borowiak uczestniczyła w spotkaniu Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z przedstawicielami Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Rozmawiano na temat przyjmowania i integracji uchodźców z Ukrainy oraz dostępu do pomocy społecznej, edukacji i rynku pracy w Polsce. Podczas spotkania Poseł Borowiak przedstawiła kwestie dotyczące wsparcia udzielanego uczniom ukraińskim w polskich szkołach oraz placówkach opieki i wychowania, a także dostosowania organizacji kształcenia do potrzeb dzieci i młodzieży przebywających w Polsce w związku z wojną na Ukrainie.

Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rządowy projekt o ubezpieczeniu rolników

 
Galeria

Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W Sejmie Posłowie pracują w komisjach – połączone komisje Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) rozpatrują rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – rozwiązania długo oczekiwanego i postulowanego przez środowisko rolnicze. Przed Poseł Joanną Borowiak dziś jeszcze kilka komisji w trakcie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu.

Poseł Joanna Borowiak pracuje w Sejmie RP dla Nauczycieli

Zmiana ustawy Karta Nauczyciela

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak pracuje w Sejmie RP dla Nauczycieli

Poseł Joanna Borowiak jest w Sejmie w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, gdzie trwają prace nad poselskim projektem ustawy gwarantującej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. Nasi posłowie dbają tym samym o podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.