Kategoria: Komisje

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Połączone Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej23 marca 2017 r. Pracują połączone Komisje Edukacji,
Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Minister Edukacji Narodowej przedstawił informację o przygotowaniu i wdrażaniu reformy edukacji na poszczególnych poziomach – ministerstwo, samorządy, kuratoria oświaty. Samorządy są gotowe do reformy edukacji.

W województwie kujawsko – pomorskim 100% rad gmin podjęło uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Wideo

Posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki SenioralnejRozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej oraz w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej

W dniu dzisiejszym wysłuchaliśmy informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Informację przedstawił dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Mariusz Kubzdyl.

Projektu ustawy o przeszczepianiu komórek

Galeria

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeszczepianiu komórekPierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeszczepianiu komórek

Na kolejnym dziś posiedzeniu Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia

Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnejInformacja o skutkach wprowadzenia sieci szpitali

Informacja Ministra Zdrowia na temat skutków wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, w związku z utworzeniem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali. Informację przedstawiają: Wiceminister Zdrowia p. Piotr Gryza oraz Prezes NFZ p. Andrzej Jacyna.

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt ustawy o sieci szpitali

UwagaGaleria

Konstanty RadziwiłłPierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projektowana ustawa o sieci szpitali zapewni stabilność funkcjonowania szpitali i poprawi dostęp pacjentów do świadczeń specjalistycznych. Projekt uzasadnia Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Materiały

Posiedzenie połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Poseł Joanny BorowiakPowołano nadzwyczajną komisję ds. projektu ustawy o stopniach naukowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży powołana została podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Jednym z punktów było wprowadzenie “doktoratu wdrożeniowego”.

W pracach podkomisji Poseł Joannie Borowiak powierzono funkcję wiceprzewodniczącej.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia

Poseł Joanna Borowiak podczas prac Sejmowej Komisji ZdrowiaPoseł Joanna Borowiak dołączyła do prac Sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu dzisiejszym obradowała Sejmowa Komisja Zdrowia, po raz pierwszy z moim udziałem jako jej nowego członka. Minister Zdrowia przedstawia Informację dotyczącą skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. “Sieci szpitali”. Informację prezentuje Podsekretarz Sanu Piotr Gryza. Obradują trzy połączone Komisje: Zdrowia, Gospodarki i Rozwoju, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wideo

Minister Anna ZalewskaPosiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Ministra Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. Aleksandra Bobko.

Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego. Informacja Ministra Edukacji Narodowej nt. rozpowszechniania wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych pisma pt. “Informacja w sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Poseł Joanny Borowiak

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. Nadrabiamy zaległości spowodowane przez radykalną opozycję!


Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Poseł Joanny Borowiak