Pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

Pracowicie w komisjach sejmowych

 
Galeria

Pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

Poseł Joanna Borowiak pracowała dziś w komisjach:
– Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
– połączone Komisje – Polityki Senioralnej i Zdrowia rozpatrzyły Informację Ministerstwo Zdrowia na temat dostępu do usług świadczonych przez POZ osobom starszym, ze szczególnym uwzględnieniem teleporad i wizyt domowych w 2020 roku,
– Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła poprawki Senatu do dwóch ustaw – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny,
– Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatruje i opiniuje dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Nowelizacji ustawy o COVID-19

 
Galeria

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Poseł Joanna Borowiak pracuje dziś w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Trwa pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej

Posiedzenie Rady Polityki Senioralnej

 

Posiedzenie Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu dzisiejszym Poseł Joanna Borowiak uczestniczyła w kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Tematyka spotkania w formule online dotyczyła między innymi realizacji Programu wsparcia Seniorów w czasie pandemii COVID-19, działań podejmowanych na rzecz Seniorów oraz aktywizacji osób w wieku senioralnym.