Wzmocnienie i rozszerzenie działalności Młodzieżowych Rad przy JST

Wzmacniamy działalność Młodzieżowych Rad

 
Galeria

Wzmocnienie i rozszerzenie działalności Młodzieżowych Rad przy JST

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zaangażowanych w działalność Młodzieżowych Rad przy JST. Dziś połączone komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły i zaopiniowały pozytywnie w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy, o który zabiegaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu, w Parlamentarnym Zespole ds. Wspierania Młodzieżowych Rad. Poseł Joanna Borowiak wyraziła zadowolenie z postępów prac zmierzających do wzmocnienia i rozszerzenia działalności MR.

Trwają prace nad ustawą o 14. emeryturze

W Sejmie RP

 
Galeria

Trwają prace nad ustawą o 14. emeryturze

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pracuje nad ustawą o 14. emeryturze. Poseł Joanna Borowiak, jako sprawozdawca podjętej w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, na posiedzeniu komisji senackiej usłyszała wczoraj od senatorów Platformy, że dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów to “niebezpieczny proceder”.

To kolejne, obraźliwe dla beneficjentów 13. i 14. emerytury określenie. Ci, za których rządów pieniędzy nie było i miało nie być, krytykują dziś wsparcie Seniorów. Naprawdę, wciąż trudno jest wyjść ze zdumienia – powiedziała Poseł Joanna Borowiak. Dla przypomnienia: 2015 r. – 3,5 mld / 2021 r. – 35 mld