Posiedzenie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 
Galeria

Posiedzenie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Poseł Joanna Borowiak w Sejmie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie rozpatrywany jest projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. To rozwiązanie dedykowane wsparciu rodzin z dziećmi w ramach programu Polski Ład.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich

Pracowicie w Sejmie

 
Galeria

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich

W Sejmie RP równolegle do Komisji pracują Zespoły Parlamentarne. Poseł Joanna Borowiak uczestniczyła wczoraj w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Na chwilę obecną mamy ponad 9000 KGW zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całej Polsce, w tym 527 w województwie Kujawsko-Pomorskim. Naszym celem jest zachęcanie KGW do rejestracji, a tym samym korzystania z rozwiązań ustawy o KGW, a także równomierny rozwój Kół w kraju. Koła będą mogły uzyskać wsparcie finansowe także za promowanie szczepień przeciw COVID-19. Kobiety Gospodarne Wyjątkowe!

Pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

Pracowicie w komisjach sejmowych

 
Galeria

Pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

Poseł Joanna Borowiak pracowała dziś w komisjach:
– Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
– połączone Komisje – Polityki Senioralnej i Zdrowia rozpatrzyły Informację Ministerstwo Zdrowia na temat dostępu do usług świadczonych przez POZ osobom starszym, ze szczególnym uwzględnieniem teleporad i wizyt domowych w 2020 roku,
– Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła poprawki Senatu do dwóch ustaw – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny,
– Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatruje i opiniuje dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.