Święto Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku

Święto ZSA we Włocławku

 
Galeria

Święto Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku

W Zespole Szkół Akademickich odbyło się ślubowanie blisko 250 kadetów klas mundurowych. Poseł Joanna Borowiak odczytała list, jaki do uczestników uroczystości skierował Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wisły 1920 roku złożono wiązanki na zbiorowej mogile ośmiu Bohaterów – Obrońców Wisły, gdzie wartę honorową pełnili uczniowie włocławskiego ZSA.

Świąteczna zbiórka dla dzieci

 

Zbiórka dla polskich dzieci w Kazachstanie

Poseł Joanna Borowiak gorąco zachęca do włączenia się w organizowaną przez Druhów OSP w Krzyżówkach
świątecznej akcji zbierania artykułów szkolnych oraz lekkich zabawek dla polskich dzieci w Kazachstanie.

Zbiórka artykułów odbywa się w biurze poselskim przy ‪pl. Wolności 1/1‬ we Włocławku
– akcja trwa do ‪6 grudnia 2019.

Zbiórka dla polskich dzieci w Kazachstanie

Przekazanie nowych ambulansów dla włocławskiego szpitala

Nowe ambulanse

 
Galeria

Przekazanie nowych ambulansów dla włocławskiego szpitala

Poseł Joanna Borowiak złożyła dyrekcji szpitala gratulacje z pozyskania nowych jednostek. Dwa nowoczesne ambulansy dla włocławskiego szpitala zostały zakupione z Programu Wymiany Ambulansów, na który rząd przeznaczył 80 mln zł. O środkach na ten cel Poseł Joanna Borowiak informowała już w sierpniu, a we wrześniu miała przyjemność przekazać promesy na ich zakup w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwo Zdrowia. Z uwagi na obowiązki parlamentarne podczas uroczystości Poseł Joannę Borowiak reprezentowała dr Irena Vuković.