Kategoria: Podkomisje

Obrady podkomisji nadzwyczajnej ws. reformy edukacji

Galeria

Obrady podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw oświatowychObrady podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw oświatowych

Obraduje podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Posiedzenie podkomisji ws. ustawy Prawo Oświatowe

Galeria

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy Prawo oświatowe

Kolejna odsłona posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy Prawo oświatowe. Wśród gości reprezentujących stronę społeczną w dyskusji znalazł się Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z Włocławka Wojciech Jaranowski. Trwają wspólne prace nad ustawą.