Galeria

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy umożliwiającą utworzenie kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Collegium Medicum UKSW

13 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy otwierającej UKSW w Warszawie drogę do utworzenia kierunku lekarskiego na nowo powstałym Wydziale Medycznym Collegium Medicum.

 

W procesie legislacyjnym ustawy powierzono Poseł Joannie Borowiak rolę przedstawiciela wnioskodawców. Poseł Joanna Borowiak podziękowała JM Ks. Rektorowi Stanisławowi Dziekońskiemu za zaproszenie na uroczystości i życzyła powodzenia oraz sukcesów w kształceniu przyszłych lekarzy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy umożliwiającą utworzenie kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Collegium Medicum UKSW