W Sejmie obradował Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa

10 kwietnia w Sejmie Poseł Joanna Borowiak, jako członek Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, obradowała z przedstawicielami środowiska polskich pszczelarzy nad ważnymi sprawami z punktu widzenia gospodarki pasiecznej.

Zebrani rozpatrzyli następujące informacje MRiRW: o wielkości upadków pszczół po zimie oraz ich przyczyn, możliwości powołania stałych komisji do szacowania strat w pasiekach, na temat Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w latach 2018-2022. Poseł Joanna Borowiak w imieniu kujawsko-pomorskich pszczelarzy podziękowała Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Krzysztofowi Jurgielowi oraz Wojewodzie Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi za udzielone wsparcie finansowe w kwocie 1 mln zł.

W Sejmie obradował Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa