Rywalizacja KGW podczas Pikników z Produktem Polskim

Weekendowe Pikniki z Produktem Polskim

 
Galeria

Rywalizacja KGW podczas Pikników z Produktem Polskim

Weekendowe “Pikniki z Produktem Polskim” – rywalizacja KGW w Bitwie Regionów w Sitnicy – powiecie rypińskim oraz w gminie Zakrzewo – powiecie aleksandrowskim, zgromadziły Panie Gospodarne i Wyjątkowe, które w ramach konkursu przygotowały wspaniałe, regionalne potrawy. Koła Gospodyń Wiejskich to prężnie działające organizacje, podejmujące wiele inicjatyw społecznych, kultywujące lokalne i regionalne tradycje.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje i dziękuje wszystkim Paniom za pracę na rzecz lokalnych społeczności, na rzecz naszej pięknej Ojczyzny!


Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rządowy projekt o ubezpieczeniu rolników

 
Galeria

Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W Sejmie Posłowie pracują w komisjach – połączone komisje Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) rozpatrują rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – rozwiązania długo oczekiwanego i postulowanego przez środowisko rolnicze. Przed Poseł Joanną Borowiak dziś jeszcze kilka komisji w trakcie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu.

Otwarcie nowych obiektów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Nowe obiekty w Zespole Szkół w Kowalu

 
Galeria

Otwarcie nowych obiektów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Oficjalne otwarcie sali gimnastycznej i pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. W listopadzie 2016 wmurowano kamień węgielny – dziś marzenia przekuły się w rzeczywistość. Budowa została sfinansowana ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z uwagi na prace w Sejmie podczas uroczystości Poseł Joannę Borowiak reprezentowała dyrektor biura Irena Vuković-Kwiatkowska. Poseł Joanna Borowiak życzy dyrekcji, nauczycielom i uczniom powodzenia w realizacji edukacyjnych, wychowawczych i osobistych zamierzeń!