Galeria

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w Zamościu nt. kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowejPosiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w Zamościu nt. kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej

Poseł Joanna Borowiak uczestniczyła w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w Zamościu. Podczas posiedzenia rozpatrzono Informację Ministra Zdrowia na temat kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób starszych.

Przed posiedzeniem odbyła się wizytacja uzdrowiska w Krasnobrodzie na Lubelszczyźnie i Horyńcu Zdroju na Podkarpaciu. Resort Zdrowia pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań legislacyjnych, które usprawnią organizację leczenia sanatoryjnego. Przy Ministrze Zdrowia pracuje zespół roboczy, którego przedstawiciele byli obecni na posiedzeniu Komisji.

Informacji Ministra Zdrowia przedstawiła Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Beata Rorant.