Z myślą o Seniorach

 

Powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora

Z myślą o Seniorach 70+ powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora. Potrzebę pomocy należy zgłosić dzwoniąc pod specjalny numer infolinii. Lokalny ośrodek pomocy społecznej pomoże w najpilniejszych potrzebach. Program koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Poseł Joanna Borowiak zachęca wszystkich, którzy mają taką możliwość, do pomocy sąsiedzkiej.

Powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dzień Osób Starszych

 
Galeria

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wspaniałe i pełne dobrej energii spotkanie z Seniorami. Poseł Joanna Borowiak podziękowała Pani Minister Marlenie Maląg, Wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi oraz Małgorzacie Zwiercan. Dziękujemy naszym drogim Seniorom za ogrom dobra, którego codziennie dzięki Nim doświadczamy.