Galeria

Ogłoszono przetarg na remont ważnej drogi we Włocławku

Remont drogi prowadzącej do PWSZ i stacjonującego na Zawiślu Zespołu Ratownictwa Medycznego coraz bliżej. Na zaproszenie Poseł Joanny Borowiak we Włocławku gościł Dyrektor generalny Lasów Państwowych Pan dr Andrzej Konieczny, który poinformował o ogłoszonym przetargu.

Ulica Chełmicka to leśna droga pożarowa. Poseł Joanna Borowiak podziękowała za przychylne rozpatrzenie jej wniosku i finansowanie z Funduszu Leśnego.

Ogłoszono przetarg na remont ważnej drogi we Włocławku