Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Obrady zespołu ws. inwestycji w Siarzewie

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Dziś obradował Parlamentarny Zespół ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły, a tematem spotkania była bieżąca sytuacja dotycząca inwestycji w Siarzewie. Wszyscy zgadzamy się, że budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka jest konieczna i bezwzględnie potrzebna – człowiekowi i przyrodzie, dlatego zostanie przygotowane oficjalne stanowisko popierające realizację inwestycji. Zespół Parlamentarny kontynuuje działania, jakie w zakresie budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka skutecznie podejmował w poprzedniej kadencji Sejmu Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny.

Wracają połączenia kolejowe

 
Galeria

Wracają połączenia kolejowe na trasie Włocławek – Kutno

Gdyby nie zdecydowana reakcja Poseł Joanny Borowiak i sprzeciw mieszkańców regionu na wykluczenie komunikacyjne oraz wsparcie wiceministra Infrastruktury Andrzeja Bittela, zapewne marszałek z Torunia zapomniałby o tej części województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wracają połączenia kolejowe na trasie Włocławek - Kutno

Interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa
Kolejna interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa ws. połączeń kolejowych

Kolejna interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa ws. połączeń kolejowych

Interwencja w sprawie połączeń kolejowych

Kolejna interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa ws. połączeń kolejowych

W związku z brakiem odpowiedzi Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na interwencję poselską Poseł Joanny Borowiak z grudnia 2020 r. oraz nie przychyleniem się do potrzeb i próśb zgłaszanych przez Mieszkańców naszego Regionu, Poseł wysłała kolejną interwencję o przywrócenie połączeń na trasie Włocławek – Kutno – Włocławek. – Decyzje podejmowane przez władze województwa powinny służyć jego Mieszkańcom, a nie powodować utrudnienia i komplikować życie – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.