Kolejna interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa ws. połączeń kolejowych

Interwencja w sprawie połączeń kolejowych

Kolejna interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa ws. połączeń kolejowych

W związku z brakiem odpowiedzi Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na interwencję poselską Poseł Joanny Borowiak z grudnia 2020 r. oraz nie przychyleniem się do potrzeb i próśb zgłaszanych przez Mieszkańców naszego Regionu, Poseł wysłała kolejną interwencję o przywrócenie połączeń na trasie Włocławek – Kutno – Włocławek. – Decyzje podejmowane przez władze województwa powinny służyć jego Mieszkańcom, a nie powodować utrudnienia i komplikować życie – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.

Przekazanie czeków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przekazanie czeków z RFIL

 
Galeria

Przekazanie czeków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla województwa kujawsko-pomorskiego przekazano 527.594.411,45 zł, z czego 197.594.411,45 zł w ramach części wnioskowej.

Przedstawiciele gmin i powiatów, z zachowaniem reżimu sanitarnego, otrzymali dziś we włocławskiej Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego czeki z kwotami wsparcia w ramach RFIL w obecności Wicewojewody Józefa Ramlau, Wiceminister Anny Gembickiej, Poseł dr Joanny Borowiak oraz Senatora Józefa Łyczaka.

Interwencja w sprawie połączeń kolejowych

Interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa

Poseł Joanna Borowiak zwróciła się z interwencją poselską do Marszałka województwa w związku z podpisaniem przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego niekorzystnej dla mieszkańców umowy z Polregio.


Interwencja poselska Poseł Joanny Borowiak u Marszałka województwa