W Zakładzie Karnym we Włocławku otwarto halę produkcyjną w ramach programu “Praca dla więźniów”

26.06.2018 r. w Zakładzie Karnym we Włocławku otwarto halę produkcyjną powstałą w ramach Rządowego Programu “Praca dla więźniów”. W uroczystości udział wzięła Poseł Joanna Borowiak.

 

Już w listopadzie 2016 r. Wiceminister Patryk Jaki podczas konferencji we Włocławku ogłosił przystąpienie Zakładu Karnego do Programu. Do końca maja b.r. łącznie w Programie oddano 11 hal, włocławska jest kolejną. Obecnie pracuje w sumie ponad 35,5 tys. osób pozbawionych wolności – to historyczny wskaźnik wynoszący 52,2%. Realizacja Programu finansowana jest przez samych skazanych, nie z pieniędzy podatników, a przez niespełna dwa lata liczba pracujących osadzonych wzrosła o 12 tys. To realizacja resocjalizacji poprzez pracę, skuteczność i sukces Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej.

W Zakładzie Karnym we Włocławku otwarto halę produkcyjną w ramach programu Praca dla więźniów