Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Poseł Joanna Borowiak składa życzenia nauczycielom oraz pracownikom Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Polskiej Oświaty, Nauczycielom i Pracownikom szkoły pragnę złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej profesji. Rolą nauczyciela jest kształtowanie w młodym człowieku charakteru, wskazywanie właściwej drogi oraz przygotowanie do pełnienia najważniejszych ról w życiu. Życzę Państwu, aby ta niełatwa praca przyniosła wdzięczność i szacunek uczniów oraz ich rodziców. Trud włożony w wychowanie młodych ludzi niech wróci w postaci wielu sukcesów i będzie inspiracją do dalszego rozwoju. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw młodych Polaków.

Wszystkiego najlepszego na niwie zawodowej i osobistej!

Poseł Joanna Borowiak składa życzenia nauczycielom oraz pracownikom Oświaty

Spotkanie opłatkowe NSZZ Solidarność Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Licheniu

Spotkanie opłatkowe Solidarności Oświatowej

 
Galeria

Spotkanie opłatkowe NSZZ Solidarność Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Licheniu

21 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców NSZZ Solidarność Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Sanktuarium w Licheniu. Poseł Joanna Borowiak podziękowała zebranym za wspaniałe, wspólnie spędzone chwile i dobre życzenia.

Trzy posiedzenia Komisji

Galeria

Komisje Sejmowe obradowały na temat budżet państwa na 2018 rok, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowychKomisje Sejmowe obradowały na temat budżet państwa na 2018 rok

Poseł Joanna Borowiak w dniu 26 października wzięła udział w trzech posiedzeniach: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży połączone z Komisją Gospodarki i Rozwoju, Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Spotkanie członków KM NSZZ “Solidarność”

Spotkaniu członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego W swoim wystąpieniu Pani Poseł przekazała informacje o planowanych zmianach w oświacie. Rozmawialiśmy o środkach finansowych przeznaczonych na jej realizację (900 mln zł), subwencji na edukację dzieci 6-letnich wprowadzonej dla samorządów przez Prawo i Sprawiedliwość (1,400 mln zł) oraz waloryzacji płac nauczycieli w 2017

Spotkanie opłatkowe środowiska oświaty i wychowania w Licheniu

Galeria

Spotkanie opłatkowe środowiska oświaty i wychowania w LicheniuUroczyste spotkanie opłatkowe środowiska oświaty i wychowania Regionu Toruńsko-Włocławskiego

14 stycznia 2017 r. uczestniczyłam w uroczystym spotkaniu opłatkowym środowiska oświaty i wychowania zorganizowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców, Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? Regionu Toruńsko-Włocławskiego.