Poseł Joanna Borowiak gościem w programie "Punkt widzenia" w Polsat News

Poseł Joanna Borowiak gościem w Polsat News

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak gościem w programie “Punkt widzenia” w Polsat News

Poseł Joanna Borowiak była gościem Redaktora Grzegorza Jankowskiego w programie “Punkt widzenia” w Polsat News. W programie zebrani rozmawiali o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, odmowie przyjęcia przez stronę białoruską polskiego konwoju z pomocą humanitarną i o zdecydowanym stanowisku KE wspierającym polski rząd – braku zgody na wpuszczanie nielegalnych migrantów na teren UE. Była też mowa o lansowaniu się polityków opozycji i wykorzystywaniu trudnej sytuacji do zbijania własnego kapitału – nie ma zgody na obrażanie polskiego munduru i urządzanie politycznych happeningów na granicy państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Polsat News.

Poseł Joanna Borowiak gościem w programie Debata Tygodnia w Polsat News

Poseł Joanna Borowiak gościem w Polsat News

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak gościem w programie “Debata Tygodnia” w Polsat News

Poseł Joanna Borowiak była gościem Redaktora Grzegorza Jankowskiego w programie “Debata Tygodnia” w Polsat News. Zebrani w studio rozmawiali o kryzysie w Lewicy.

Poseł Joanna Borowiak gościem w programie Debata Dnia w Polsat News

Poseł Joanna Borowiak gościem w Polsat News

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak gościem w programie “Debata Dnia” w Polsat News

Poseł Joanna Borowiak była gościem Pani Redaktor Agnieszki Gozdyry w programie “Debata Dnia” w Polsat News. Zebrani w studio rozmawiali o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Trybunał Sprawiedliwości UE po raz kolejny przekroczył swoje kompetencje. Jeżeli coś nie byłoby zgodne z polską konstytucją, na pewno nie zostałoby przyjęte jako prawo stosowane. Jedynym organem, który jest władny ocenić czy dana ustawa, czy dany zapis jest zgodny z konstytucją, czy nie, jest Trybunał Konstytucyjny – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.