Galeria

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w pracach Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, podczas których zakończono pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny