Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Wieliczce

Posiedzenie KPSiR w Wieliczce

 
Galeria

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Wieliczce

17 września w Wieliczce odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej jako istotnego elementu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W pracach komisji wzięła udział Poseł Joanna Borowiak.

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Galeria

Posiedzenie połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Poseł Joanny BorowiakPosiedzenie połączonych Komisji: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Rozpatrzenie Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 – przedstawia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powierzono mi rolę posła sprawozdawcy podczas debaty nad Informacją w Sejmie.