Włocławskie uroczystości Odzyskania Niepodległości przez Polskę

101. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 
Galeria

Włocławskie uroczystości rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

“Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Mamy Niepodległą i będziemy strzec Jej niepodległości i suwerenności przez pamięć przodków, dla kolejnych pokoleń. Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w miejskich obchodach 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Poseł Joanna Borowiak z inicjatywą u Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Nowy budynek Urzędu Wojewódzkiego

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak z inicjatywą u Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Włocławek powinien mieć nowy budynek Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, w myśl ustawy o zapewnieniu dostępności. Poseł Joanna Borowiak przedstawiła Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi swoją inicjatywę, która może być wykorzystana dla dobra miasta i mieszkańców Włocławka oraz byłego województwa włocławskiego.