Wideo

Poseł Joanna Borowiak podziękowała z sejmowej mównicy organizatorom i uczestnikom wystawy Stoły Wielkanocne na Kujawach

Poseł Joanna Borowiak wygłosiła oświadczenie, w którym podziękowała za kultywowanie muzycznych regionalnych tradycji kujawskiej ziemi i troskę o zachowanie tradycji naszego pięknego regionu.

Poseł Joanna Borowiak podziękowała za kultywowanie kujawskich tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy oraz rozbudzanie w dzieciach i młodzieży umiłowania do kujawskich tańców i muzyki: “Dziękuję za zaszczepianie młodym ludziom miłości do kujawskiej ziemi i jej tradycji”.

XX Stoły Wielkanocne na Kujawach w powiecie włocławskim

Poseł Joanna Borowiak:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

“Równina het! Precz równina, rzecz gdzie indziej rzadka, gdzie poleci oko, nigdzie się nie garbi, w fałdy nie zagina, jak stół gładka! Stwórca był dla niej łaskawy i bardzo szczodry, Ziemia rodzinna, to Kujawy!” – to wiersz Franciszka Becińskiego, poety, autora licznych zbiorów wierszy ukazujących piękno ziemi kujawskiej.

Jak co roku w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne na terenach wiejskich w Polsce koła gospodyń i różne środowiska, w tym przedstawiciele gmin i powiatów, wystawiają tzw. stoły wielkanocne nawiązujące do tradycji poszczególnych regionów. Wielką radością i dumą napawa mnie fakt, że na mojej rodzinnej ziemi kujawskiej te tradycje także są kultywowane.

W minioną niedzielę w powiecie włocławskim zorganizowano dwudziestą już wystawę stołów wielkanocnych. Uginające się od tradycyjnych świątecznych potraw kujawskich, cieszące zarówno oko, jak i podniebienie pokazały po raz kolejny, że kulinarne tradycje są ważne także dla kolejnych pokoleń. Budujące jest to, że w przygotowaniu wystawy brali udział również młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich, wraz z opiekunami. Jubileuszowej wystawie towarzyszył występ roztańczonych i rozśpiewanych na kujawską nutę dzieci i młodzieży z zespołu kierowanego przez panią Julię Skowrońską, na której ręce składam ogromne podziękowania za kultywowanie muzycznych regionalnych tradycji kujawskiej ziemi, za dbałość i troskę o to, by muzyka i tradycja naszego pięknego regionu nie zostały skazane na zapomnienie. Dziękuję za zaszczepianie młodym ludziom miłości do kujawskiej ziemi i jej tradycji.

A korzystając z okazji, mieszkańcom Kujaw oraz wszystkich regionów naszej pięknej ojczyzny pragnę złożyć życzenia radosnych świąt Wielkiej Nocy. Niech zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach, napełniając je Bożą radością i mocą. Dziękuję.

 

Źródło: Video Sejm