Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

W Sejmie RP

 

Pytanie w sprawie realizacji programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów wspiera osoby w wieku 70+ w czasie pandemii. To tysiące wolontariuszy i 250 organizacji społecznych. To także wsparcie międzypokoleniowe łączące najmłodszych z najstarszymi. Poseł Joanna Borowiak wspólnie z Poseł Lidią Burzyńską i Poseł Anną Milczanowską pytały Wiceministra Stanisława Szwed o dotychczasowe działania Korpusu Wsparcia Seniorów.

Z programu skorzystało dotąd ponad 27 tys. Seniorów, w 2020 r. przeznaczono na jego realizację 100 mln zł, a w 2021 r. kwotę 50 mln zł. a w województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach programu wykorzystano 4 mln 600 tys. zł.W Sejmie RP

 

Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej gospodarki i finansów oraz sytuacji przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19

Poseł Joanna Borowiak mówiła o dotychczasowych instrumentach wsparcia przedsiębiorców i pracowników przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasie pandemii. Ponad 165 mld zł dla przedsiębiorców, uratowanych 6 mln miejsc pracy, Tarcza 6.0 dla 40 branż i 270 tysięcy podmiotów i przygotowana Tarcza na kwotę 35 mld zł.


Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

W Sejmie

 
Galeria

Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

– Opozycja wciąż tkwi w politycznej piaskownicy i pokazuje, że nie potrafi pracować w warunkach pilności i podwyższonej konieczności. Nawet w sytuacji epidemii posłowie nie chcą odstąpić od walki politycznej i działać dla wspólnego dobra. Nie wykorzystali właściwie czasu, jaki mieli na zapoznanie się z ustawą wpierającą walkę z koronawirusem – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.