Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

W Sejmie

 
Galeria

Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

– Opozycja wciąż tkwi w politycznej piaskownicy i pokazuje, że nie potrafi pracować w warunkach pilności i podwyższonej konieczności. Nawet w sytuacji epidemii posłowie nie chcą odstąpić od walki politycznej i działać dla wspólnego dobra. Nie wykorzystali właściwie czasu, jaki mieli na zapoznanie się z ustawą wpierającą walkę z koronawirusem – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.

Minister Marzena Machałek omawia działania jakie zostały podjęte w celu sprawnego funkcjonowania szkół podczas pandemii COVID-19

W Sejmie

 
Galeria

Minister Marzena Machałek omawia działania, jakie zostały podjęte w celu sprawnego funkcjonowania szkół podczas pandemii COVID-19

Podczas posiedzenia Sejmu Poseł Joanna Borowiak z grupą posłów PiS zapytała o działania podjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zapewnienia sprawnego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, nauczycieli i pracowników w sytuacji epidemii koronawirusa. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania wyczerpującej odpowiedzi Minister Marzeny Machałek o poczynionych przygotowaniach.

W Sejmie RP

 

Pytania poselskie w sprawie pomocy w zakresie zdalnego nauczania

Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska oraz Mariusz Trepka złożyli w dniu dzisiejszym pytania w sprawie skali i form pomocy w zakresie zdalnego nauczania udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji jednostkom samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19.

W realizacji edukacji zdalnej Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęły działania wspomagające szkoły i samorządy. 186 mln zł w ramach projektu #ZdalnaSzkoła i 180 mln zł z projektu #ZdalnaSzkołaPlus na co najmniej 120 000 komputerów. Poseł Joanna Borowiak dziękuje Ministrowi Markowi Zagórskiemu za przedstawioną informację, za szybkie i dobre decyzje o wsparciu samorządów i szkół.