Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

W Sejmie

 
Galeria

Pytanie w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia oraz ocena zachowania opozycji w czasie epidemii

– Opozycja wciąż tkwi w politycznej piaskownicy i pokazuje, że nie potrafi pracować w warunkach pilności i podwyższonej konieczności. Nawet w sytuacji epidemii posłowie nie chcą odstąpić od walki politycznej i działać dla wspólnego dobra. Nie wykorzystali właściwie czasu, jaki mieli na zapoznanie się z ustawą wpierającą walkę z koronawirusem – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dzień Osób Starszych

 
Galeria

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wspaniałe i pełne dobrej energii spotkanie z Seniorami. Poseł Joanna Borowiak podziękowała Pani Minister Marlenie Maląg, Wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi oraz Małgorzacie Zwiercan. Dziękujemy naszym drogim Seniorom za ogrom dobra, którego codziennie dzięki Nim doświadczamy.

Minister Marzena Machałek omawia działania jakie zostały podjęte w celu sprawnego funkcjonowania szkół podczas pandemii COVID-19

W Sejmie

 
Galeria

Minister Marzena Machałek omawia działania, jakie zostały podjęte w celu sprawnego funkcjonowania szkół podczas pandemii COVID-19

Podczas posiedzenia Sejmu Poseł Joanna Borowiak z grupą posłów PiS zapytała o działania podjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zapewnienia sprawnego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, nauczycieli i pracowników w sytuacji epidemii koronawirusa. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania wyczerpującej odpowiedzi Minister Marzeny Machałek o poczynionych przygotowaniach.