Poseł Joanna Borowiak w Sejmie

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak bardzo aktywnie pracuje w Sejmie RP

Dla Poseł Joanny Borowiak był to bardzo aktywny tydzień pracy w Sejmie RP: 8 posiedzeń Komisji sejmowych, 3 podkomisje stałe, 5 wystąpień na Sali Plenarnej i spotkanie z nowo powołanym Komendantem Głównym PSP. Niecodzienny i wyjątkowy charakter miało noworoczne spotkanie z Parą Prezydencką.Powołanie sejmowego zespołu ds. Wojsk Obrony Terytorialnej

Zespół ds. WOT

 
Galeria

Powołanie sejmowego zespołu ds. Wojsk Obrony Terytorialnej

W Sejmie powstał Zespół Parlamentarny ds. Wojsk Obrony Terytorialnej. W ubiegłej kadencji sejm przyjął ustawę tworzącą ten rodzaj sił i rozwijane są kolejne struktury WOT. Jest to bardzo ważne ogniwo dla obronności kraju – powiedziała Poseł Joanna Borowiak, która bierze udział w pracach zespołu.