Galeria

Nowy Zespół Ratownictwa Medycznego we Włocławku

Od 1 lipca we Włocławku rozpocznie pracę nowy Zespół Ratownictwa Medycznego przy PWSZ po wschodniej stronie Wisły.
Lokalizacja została wyznaczona przez Poseł Joannę Borowiak i Jarosława Chmielewskiego, a następnie zaaprobowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Poseł Joanna Borowiak złożyła podziękowania Panu Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi za dobrą decyzję służącą poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Nowy Zespół Ratownictwa Medycznego po wschodniej stronie Wisły zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Włocławka oraz okolicznych terenów.

Nowy Zespół Ratownictwa Medycznego we Włocławku