Konferencja prasowa poświęcona pogarszającej się sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku

Konferencja prasowa nt. sytuacji w szpitalu

 

Konferencja prasowa poświęcona pogarszającej się sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku

Poseł Joanna Borowiak wzięła dziś udział w konferencji prasowej poświęconej pogarszającej się z tygodnia na tydzień sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – placówce zarządzanej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Padło kluczowe pytanie, czy Marszałek Województwa realizuje we włocławskim szpitalu program likwidacji 80% szpitali zapowiedziany na Campus Polska przez polityków Platformy.

Rozmowy z Panem Marszałkiem odbywane wspólnie z Senatorem Józefem Łyczakiem i Przewodniczącym Januszem Dębczyńskim nie przyniosły pożądanych efektów. Podczas konferencji przedstawiono projekt apelu w sprawie rozwiązania problemów szpitala i zaprzestania ograniczania jego funkcjonowania, który radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawią jutro na sesji Rady Miasta. Wszyscy mają nadzieję, że zostanie pozytywnie przyjęty ponad podziałami przez większość radnych – w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne oraz dostęp mieszkańców miasta i powiatu do wysokiej jakości usług medycznych.
Inauguracja programu Fabryka we Włocławku

Program Fabryka we Włocławku

 
Galeria

Inauguracja programu Fabryka we Włocławku

Program “Fabryka” zainicjowany w 2018 roku przez Jarosława Chmielewskiego właśnie staje się faktem. We Włocławku do 2024 r. powstanie nowoczesny biurowiec spełniający oczekiwania młodych i ambitnych ludzi, którzy nie będą musieli emigrować za pracą do większych ośrodków miejskich. Poseł Joanna Borowiak wyraziła zadowolenie z faktu, iż ten projekt będzie realizowany z korzyścią dla Włocławian oraz że Prezydent miasta dojrzał wreszcie do tego, by wziąć w nim udział. W imieniu Pani Poseł w konferencji na ten temat wzięła udział Dyrektor Biura Irena Vuković-Kwiatkowska.