Obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego we Włocławku

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

 
Galeria

Obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego we Włocławku

Jak co roku Poseł Joanna Borowiak razem z włocławską Solidarnością, internowanymi, radnymi PiS i mieszkańcami miasta uczestniczyli we Mszy św. w intencji Ojczyzny we włocławskiej Katedrze oraz złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą przy bramie Zakładu Karnego.

Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we Włocławku

Święto Niepodległości we Włocławku

 
Galeria

Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we Włocławku

Dwa brzegi Wisły łączą dziś miejsca pamięci i naszej wdzięczności. Poseł Joanna Borowiak wraz z delegacją PiS we Włocławku, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego na nadwiślańskich Bulwarach i pod Pomnikiem-Mogiłą Poległych Obrońców Wisły 1920 roku.

W imieniu włocławskiego PiS w uroczystości udział wzięli Jarosław Chmielewski, Janusz Dębczyński, Stanisław Krzemieniewski i Andrzej Gołębieski.