Media

Nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta RP Profesora Lecha KaczyńskiegoOświadczenie Poseł Joanny Borowiak w sprawie nadania Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego

˝Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą˝ – fragment ślubowania składanego podczas mianowania urzędników, absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 

Uroczystość połączona z wręczeniem sztandaru odbyła się 12 stycznia b.r. Cechy osobowościowe Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, takie jak: stabilność postawy ludzkiej, troska o drugiego człowieka, piękna postawa więzi małżeńskiej, przykład troskliwego męża, ojca i dziadka – w kontekście rozmowy o wzorcu osobowym są bezsprzecznie pożądane. Jeśli dodamy do tego kompetencje i wiedzę, zamiłowanie do nauki połączone z nadzwyczajną pracowitością, to cechy tego Patrona tworzą najlepszy grunt dla kształcenia w KSAP kompetentnych, oddanych Ojczyźnie urzędników.

 


Polecamy artykuł “Prezydent Lech Kaczyński patronem KSAP”


Źródło: VideoSejm.pl / KSAP