Galeria

Posiedzenie połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Poseł Joanny BorowiakPosiedzenie połączonych Komisji: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Rozpatrzenie Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 – przedstawia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powierzono mi rolę posła sprawozdawcy podczas debaty nad Informacją w Sejmie.