Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w KM PSP we Włocławku

Dzień strażaka we Włocławku

 
Galeria

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w KM PSP we Włocławku

Szczęść Boże Strażakom i Ich rodzinom! Poseł Joanna Borowiak przekazała życzenia i gratulacje do włocławskich Strażaków, które do nich skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Gratulacje dla awansowanych, odznaczonych i nagrodzonych!

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w KM PSP we Włocławku

Uroczysty Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

 
Galeria

Uroczysty Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

Do Strażaków PSP i Druhów OSP popłynęły podziękowania za ofiarną służbę, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Życzenia w liście do Funkcjonariuszy Państwowa Straż Pożarna i Druhów Ochotników Powiat Lipnowski skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, dziękując za niezwykłe poświęcenie, odwagę i nieustanną gotowość do walki o ludzkie życie i mienie.

Wiele udało się przez ostatnie lata zrobić dla poprawy funkcjonowania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych – wyposażenie w nowoczesny sprzęt, podjęcie ustawy modernizacyjnej, uchwalenie oczekiwanej ustawy o OSP wprowadzającej dodatek emerytalny dla druhów z 25-letnim stażem, porządkującej relacje na linii gmina – OSP oraz zrównującej uprawnienia druhów z funkcjonariuszami publicznymi – wymienia Poseł Joanna Borowiak.

– Drodzy Strażacy i Druhowie, przyjmijcie życzenia osobistej satysfakcji z pełnionej służby – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech nic nie ugasi ludzkiej wdzięczności za Waszą służbę!

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Wąbrzeźnie

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

 
Galeria

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Wąbrzeźnie

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka Poseł Joanna Borowiak odczytała list, który do uczestników uroczystości skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński. Poseł Borowiak gratuluje odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym Strażakom i Druhom. Dziękuje również za wyróżnienie Medalem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.