Podpisanie umowy na realizację rządowego programu Senior Plus

W trosce o Seniorów

 
Galeria

Podpisanie umowy na realizację rządowego programu Senior Plus

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisano umowy z samorządami na realizację rządowego programu Senior Plus. Dzięki dofinansowaniu do tworzenia i funkcjonowania Domów i Klubów Seniora w latach 2015-2022 w województwie kujawsko-pomorskim utworzono 70 placówek mieszczących ponad 1700 miejsc dla Seniorów – kwota dofinansowania to blisko 21 milionów zł. W bieżącej edycji 49 podmiotów z naszego województwa otrzymało dofinansowanie na blisko 5 mln zł.

Poseł Joanna Borowiak gratuluje samorządowcom i dziękuje za troskę o seniorów.

Uroczystość podpisania umów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Nowe linie autobusowe w regionie

 
Galeria

Uroczystość podpisania umów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dziś w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisane zostały umowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z samorządami gmin i powiatów – organizatorami publicznego transportu zbiorowego z województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski do programu złożyło 55 samorządów, na łączną kwotę 50 125 360,83 zł – wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje samorządom i mieszkańcom.

W 2019 r. dzięki Rządowemu Programowi FRPA na terenie województwa odtworzono 59 linii autobusowych. W 2023 roku będą to 523 linie autobusowe o długości 21199 km. To znaczące wsparcie rozwoju transportu zbiorowego i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców – w szczególności obszarów wiejskich naszego Regionu.