Świątecznie w Choceniu

 
Wideo

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe z mieszkańcami gminy Choceń

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w przedświątecznym, niedzielnym spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami gminy Choceń. Poseł Borowiak podziękowała wszystkim za piękne i serdeczne życzenia oraz za piękne, żywiołowo zaśpiewane kolędy w wykonaniu najmłodszych – uczniów SP im. Janusza Korczaka.

Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Jubileuszu OSP w Żabieńcu

 
Galeria

Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Druhny i Druhowie OSP w Żabieńcu otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dzięki współfinansowaniu MSWiA, WFOŚiGW oraz samorządu gminy. To piękny i najlepszy prezent z okazji Jubileuszu 95-lecia Jednostki. Poseł Joanna Borowiak podziękowała Strażakom za pełnioną misję “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” oraz pogratulowała nowego wozu, życząc tyle samo powrotów, co wyjazdów. Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!

XXI Wystawa Stoły Wigilijne na Kujawach

Stoły Wigilijne na Kujawach

 
Galeria

XXI Wystawa “Stoły Wigilijne na Kujawach”

Imponująca, XXI wystawa “Stoły Wigilijne na Kujawach” w powiecie włocławskim. Poseł Joanna Borowiak podziękowała Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie i przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji kulinarnych Kujaw. Podziękowała również artystom – rękodzielnikom za piękne, cieszące oczy prace.