Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Ku pamięci ks. Jerzego

 
Galeria

Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

36 lat temu, porażeni zamordowaniem ks. Jerzego, z grupą przyjaciół zanosiliśmy kwiaty na włocławską zaporę. Bezpieka je wyrzucała, Włocławianie przynosili nowe… Każdego roku przychodzimy z wdzięcznością Ks. Jerzemu, z pamięcią o Nim.

Dziś Poseł Joanna Borowiak dziękuje za zapalenie znicza także w jej imieniu – z duchową obecnością, w drodze do Warszawy na posiedzenie Sejmu.

Z inicjatywy Poseł Joanny Borowiak odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez PKP

Wideokonferencja PKP

 
Galeria

Z inicjatywy Poseł Joanny Borowiak odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez PKP

Z inicjatywy Poseł Joanny Borowiak odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez PKP z udziałem interesariuszy włocławskiego dworca. Prace związane z modernizacją budynku trwają i niebawem będą już widoczne. Dla włocławskich przedsiębiorców prowadzących handel i usługi na terenie oraz w obrębie dworca ważne jest, by mogli kontynuować swoją działalność także w czasie trwającej modernizacji. Poseł Joanna Borowiak złożyła podziękowania przedstawicielom PKP S.A za życzliwość i zrozumienie.

Nowy Rok Akademicki 2020-2021 w Kolegium Jagiellońskim w Toruniu

Nowy Rok Akademicki w Toruniu

 
Galeria

Nowy Rok Akademicki 2020/2021 w Kolegium Jagiellońskim w Toruniu

Uczelnia ma od dziś Audytorium im. Elżbiety Zawackiej, a podczas inauguracji tytuł Profesora Honorowego otrzymał związany przez lata z Włocławkiem ks. prof. Jerzy Bagrowicz. Laudację wygłosił prof. Aleksander Nalaskowski. Serdeczne gratulacje ks. Profesorze!

– Niech to będzie dobry i owocny w sukcesy naukowe rok! – Poseł Joanna Borowiak złożyła najlepsze życzenia dla studentów i kadry profesorskiej.