Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Ku pamięci ks. Jerzego

 
Galeria

Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

36 lat temu, porażeni zamordowaniem ks. Jerzego, z grupą przyjaciół zanosiliśmy kwiaty na włocławską zaporę. Bezpieka je wyrzucała, Włocławianie przynosili nowe… Każdego roku przychodzimy z wdzięcznością Ks. Jerzemu, z pamięcią o Nim.

Dziś Poseł Joanna Borowiak dziękuje za zapalenie znicza także w jej imieniu – z duchową obecnością, w drodze do Warszawy na posiedzenie Sejmu.

Obchody 36. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

 
Galeria

Obchody 36. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Solidarność pamięta o swoim Kapelanie i Patronie. W dniu oficjalnych obchodów, w przeddzień męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Poseł Joanna Borowiak razem z Januszem Dębczyńskim i Sławomirem Szablewskim złożyli kwiaty i zapalili znicze na włocławskiej zaporze.

Obchody 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność w Toruniu

40. rocznica NSZZ Solidarność

 
Galeria

Obchody 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność w Toruniu

Uroczystości 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność odbyły się w Toruniu. Przed wyjazdem Poseł Joanna Borowiak wspólnie z włocławską delegacją złożyła hołd Kapelanowi Solidarności bł. ks. Jerzemu Popiełuszce na zaporze we Włocławku. W Toruniu wszyscy uczestniczyli we Mszy św. oraz złożyli kwiaty pod tablicą Solidarności, pomnikiem ks. Jerzego i obeliskiem przed Towimorem. Ostatnią część obchodów stanowiło uroczyste zebranie Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ “Solidarność”.

Poseł Joanna Borowiak bardzo dziękuj za możliwość wspólnego świętowania i uhonorowanie pamiątkowym zegarem, który ma odmierzać tylko dobry czas.