Włocławskie uroczystości Odzyskania Niepodległości przez Polskę

101. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 
Galeria

Włocławskie uroczystości rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

“Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Mamy Niepodległą i będziemy strzec Jej niepodległości i suwerenności przez pamięć przodków, dla kolejnych pokoleń. Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w miejskich obchodach 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Koncert pieśni patriotycznych w parafii św. Zbawiciele we Włocławku

Koncert pieśni patriotycznych

 
Galeria

Koncert pieśni patriotycznych w parafii św. Zbawiciele we Włocławku

W parafii św. Zbawiciele we Włocławku odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę pod przewodnictwem ks. prał. Zbigniewa Szygendy oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Aleksandra Kamedulskiego. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbyło się również Ognisko Patriotyczne. W uroczystościach udział wzięła Poseł Joanna Borowiak.