Otwarcie nowych inwestycji w powiecie rypińskim i lipnowskim

Nowe inwestycje w regionie

 
Galeria

Otwarcie nowych inwestycji w powiecie rypińskim i lipnowskim

Dzień pod znakiem wspaniałych wrażeń i dobrych spotkań! Poseł Joanna Borowiak uczestniczyła w dniu dzisiejszym w otwarciu trzech inwestycji służących mieszkańcom powiatu rypińskiego i lipnowskiego.

W Długiem w gminie Wąpielsk w nowym przedszkolu niezwykle przyjazne miejsce znaleźli Milusińscy z grupy Motylków i Biedronek. Adaptacja budynku szkoły na przedszkole została sfinansowana w kwocie 902.500 zł (95% kosztów) z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nowoczesne i odpowiednio doświetlone przejście dla pieszych nieopodal budynku szkolnego, które zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 167.266 zł, podnosi bezpieczeństwo zdążających do szkoły i przedszkola.

W gminie Wielgie przy Zespole Placówek Oświatowych powstała przestrzeń publiczna służąca międzypokoleniowej aktywności mieszkańców. Plac zabaw, siłownia pod chmurką i miejsca odpoczynku z pewnością będą tętnić życiem od wiosny do jesieni.

Dla Poseł Joanny Borowiak to wielka radość patrzeć, jak gminy naszego Regionu rozwijają się dla dobra mieszkańców.
– Cieszę się, że mogę ten rozwój wspierać swoimi działaniami – dodała Poseł Joanna Borowiak.

Kolejne inwestycje drogowe z dofinansowaniem Funduszu Polski Ład

Nowe inwestycje w regionie

 
Galeria

Kolejne inwestycje drogowe z dofinansowaniem Funduszu “Polski Ład”

Ważne wydarzenia dla mieszkańców naszego Regionu – kolejne inwestycje z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg “Polski Ład”. W gminie Gruta podpisano umowy na przebudowę dróg: Kitnowo, Wiktorowo, Okonin, Gruta a w powiecie włocławskim otwarto przebudowaną drogę Modlibórz- Kłóbka- Chodecz etap II.

Z uwagi na inne obowiązki poselskie Poseł Joanna Borowiak nie mogła wziąć udziału w tych wydarzeniach. Przekazuje gratulacje i wyrazy zadowolenia, z faktu że może wspierać samorządy w realizacji inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców i służących poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Uroczystości w ZS w Chełmży

 
Galeria

Jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży świętuje jubileusz 55-lecia pracy edukacyjno – wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Ta wspaniała placówka otacza opieką kolejne pokolenia wychowanków, zapewniając Im harmonijny rozwój i pełne włączenie w życie społeczne. Szkoła pracuje w odnowionym budynku dzięki dofinansowaniu na kwotę 1,3 mln zł (85% wartości inwestycji) z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Podczas uroczystości Poseł Joanna Borowiak odczytała list, jaki do uczestników skierowała Marzena Machałek, Wiceminister Edukacji i Nauki, Pełnomocnik rządu ds. edukacji włączającej i kształcenia zawodowego. Poseł Joanna Borowiak serdecznie dziękuje dyrekcji i nauczycielom za codzienne zaangażowanie i poświęcenie, a całej społeczności szkolnej życzy wielu osiągnięć i wszelkiej pomyślności.