Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w XIV Sesji Rady Powiatu Włocławskiego

Sesja Rady Powiatu Włocławskiego

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w XIV Sesji Rady Powiatu Włocławskiego

Sprawy powiatu są dla Poseł Joanny Borowiak bardzo ważne, a Radni debatowali dziś nad wieloma ważnymi tak dla powiatu, jak i najbliższego regionu uchwałami: raportami Policji i Powiatowej Straży Pożarnej o bezpieczeństwie mieszkańców, dotacjami dla ratownictwa wodnego oraz poszerzeniem granic miasta Włocławek w zw. z projektowaną alternatywą dla ruchu samochodowego na osiedlu Michelin.

Wręczenie promes na likwidację skutków klęsk żywiołowych w regionie

Galeria

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z Poseł Joanną Borowiak wręczyli promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowychWojewoda Mikołaj Bogdanowicz z Poseł Joanną Borowiak wręczyli promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych dla powiatu tucholskiego oraz gminy Choceń i Chodecz

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na łączną kwotę 1.314.471 złotych otrzymały powiat tucholski oraz gminy Choceń i Chodecz.