Strażacy z Chocenia otrzymali nowy sprzęt ratunkowy

Nowy sprzęt dla OSP

 
Galeria

Strażacy z Chocenia otrzymali nowy sprzęt ratunkowy

Poseł Joanna Borowiak, jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków i druhna OSP, wspiera Jednostki w naszym regionie. Druhowie z OSP w Choceniu otrzymali ratunkowy sprzęt techniczny wysokiej klasy oraz promesę Komendanta Głównego PSP dofinansowania do zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego.