Uroczystości włączenia OSP Gronowo do KSRG

Uroczystości w OSP Gronowo

 
Galeria

Uroczystości włączenia OSP Gronowo do KSRG

“Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia” to motto OSP KSRG Gronowo, które w minioną sobotę zostało uroczyście włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ze względu na wcześniej podjęte obowiązki, Poseł Joanna Borowiak nie mogła osobiście towarzyszyć Druhnom i Druhom w tym dniu. W jej imieniu gratulacje złożył Wicestarosta powiatu toruńskiego Pan Michał Ramlau.

Poseł Joanna Borowiak cieszy się, że przy jednostce OSP stanęła świeżo poświęcona figura św. Floriana. – Niech Wasz Patron wspomaga w realizacji zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa osób i mienia. Wszelkiej pomyślności także w życiu osobistym! – życzy Poseł Borowiak.

Uroczystości Dnia Strażaka w powiecie rypińskim

Dzień Strażaka w powiecie rypińskim

 
Galeria

Uroczystości Dnia Strażaka w powiecie rypińskim

Podczas uroczystego apelu w 100. rocznicę utworzenia Związku OSP i 30. rocznicę utworzenia PSP Poseł Joanna Borowiak odczytała list gratulacyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Skrwilno.

Poseł Joanna Borowiak dziękuje Strażakom Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz Druhom Ochotnikom z powiatu rypińskiego za służbę na rzecz lokalnej społeczności: – Gratuluję odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym. Niech św. Florian ma Was i Wasze rodziny zawsze w opiece! Szczęść Boże Strażakom!
 


Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka w Wichrowicach

Piknik rodzinny w Wichrowicach

 
Galeria

Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka w Wichrowicach

Dzień Dziecka powinien trwać cały rok – rodzinna atmosfera w Wichrowicach w Gminie Choceń. Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka dostarczył Milusińskim dużo dobrej zabawy, a loteria fantowa, którą przygotował dla dzieci Poseł Joanna Borowiak, cieszyła się dużym powodzeniem.

Poseł Joanna Borowiak dziękuje OSP i KGW za zaproszenie i zapewnienie świetnej atmosfery. Dziękuje też za piękne i oryginalne wyróżnienie.

Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka w Wichrowicach