Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w woj. Kujawsko-Pomorskim

Nowe wozy dla OSP

 
Media

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w woj. Kujawsko-Pomorskim

Uroczystość przekazanie umów na realizację zadania “Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku z udziałem Poseł Joanny Borowiak oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Święto Strażaków w Rypinie z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Święto Strażaków w Rypinie

 
Galeria

Święto Strażaków w Rypinie z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

11.05.2018 r. odbyły się w Rypinie uroczystości Straży Pożarnej z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Jubileusz OSP w Dębie Polskim

Galeria

Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie PolskimJubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Polskim

Podczas uroczystości nadano Jednostce sztandar, w którego drzewce zaproszeni goście wbili pamiątkowe gwoździe. Poseł Joanna Borowiak pogratulowała Strażakom wspaniałego jubileuszu i złożyła życzenia samych sukcesów w dalszej służbie dla lokalnej społeczności: ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.”