Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Obrady zespołu ws. inwestycji w Siarzewie

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Dziś obradował Parlamentarny Zespół ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły, a tematem spotkania była bieżąca sytuacja dotycząca inwestycji w Siarzewie. Wszyscy zgadzamy się, że budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka jest konieczna i bezwzględnie potrzebna – człowiekowi i przyrodzie, dlatego zostanie przygotowane oficjalne stanowisko popierające realizację inwestycji. Zespół Parlamentarny kontynuuje działania, jakie w zakresie budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka skutecznie podejmował w poprzedniej kadencji Sejmu Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny.

Konferencja prasowa w Siarzewie z udziałem Poseł Joanny Borowiak

Stopień wodny w Siarzewie

 
Galeria

Kolejny krok na drodze do budowy stopnia wodnego w Siarzewie

Oficjalne ogłoszenie w Europejskim Dzienniku Urzędowym zamyka dyskusje na temat potrzeby realizacji inwestycji, która ma zabezpieczyć zaporę we Włocławeku, chronić ludzi i przyrodę przed powodzią i skutkami suszy. Stopień wodny w Siarzewie to także zielona energia, rozwój turystyki i miejsca pracy. Poseł Joanna Borowiak bardzo dziękuje lokalnej społeczności i organizacjom ekologicznym za wsparcie. Dziękuje również za konsekwencje w działaniu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi z Ministerstwa Infrastruktury oraz Wodom Polskim.

Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we Włocławku

Święto Niepodległości we Włocławku

 
Galeria

Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we Włocławku

Dwa brzegi Wisły łączą dziś miejsca pamięci i naszej wdzięczności. Poseł Joanna Borowiak wraz z delegacją PiS we Włocławku, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego na nadwiślańskich Bulwarach i pod Pomnikiem-Mogiłą Poległych Obrońców Wisły 1920 roku.

W imieniu włocławskiego PiS w uroczystości udział wzięli Jarosław Chmielewski, Janusz Dębczyński, Stanisław Krzemieniewski i Andrzej Gołębieski.