Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we Włocławku

Święto Niepodległości we Włocławku

 
Galeria

Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we Włocławku

Dwa brzegi Wisły łączą dziś miejsca pamięci i naszej wdzięczności. Poseł Joanna Borowiak wraz z delegacją PiS we Włocławku, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego na nadwiślańskich Bulwarach i pod Pomnikiem-Mogiłą Poległych Obrońców Wisły 1920 roku.

W imieniu włocławskiego PiS w uroczystości udział wzięli Jarosław Chmielewski, Janusz Dębczyński, Stanisław Krzemieniewski i Andrzej Gołębieski.

Konferencja PGW Wody Polskie we Włocławku

Potencjał Dolnej Wisły

 
Galeria

Konferencja PGW Wody Polskie we Włocławku

“Potencjał Dolnej Wisły” – pod takim hasłem we Włocławku odbyła się Konferencja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z okazji Jubileuszu 50-lecia Stopnia Wodnego we Włocławku i 85-lecia czasopisma “Gospodarka Wodna”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w uroczystości, podczas której kluczowe miejsce zajęła dyskusja nad budową stopnia wodnego w Siarzewie, jako elementu niezbędnej Kaskady Dolnej Wisły. Decyzja została podjęta w 2017 r. i jest sukcesywnie realizowana. Zakończenie zaplanowano na 2028 r.

Zanieczyszczenia znów w Wiśle

 

Poseł Joanna Borowiak spotkała się z Dyrektorem Zarządu Zlewni we Włocławku

W trosce bezpieczeństwo Włocławian i mieszkańców obszarów nadwiślańskich po awarii warszawskiej oczyszczalni Czajka – Poseł Joanna Borowiak rozmawiał na temat zanieczyszczenia wody w Wiśle i sytuacji na naszym odcinku rzeki rozmawiałam z Dyrektorem Zarządu Zlewni we Włocławku RZGW w Warszawie dr. Waldemarem Kutą. Poseł Borowiak kontaktowała się też w tej sprawie z Prezesem PGW Wody Polskie Panem Przemysławem Dacą.


Poseł Joanna Borowiak spotkała się z Dyrektorem Zarządu Zlewni we Włocławku