Niskie Podatki

 

Dziś wchodzą w życie Niskie Podatki!

Zmiany uwzględniają głosy obywateli, przedsiębiorców, postulaty społeczne oraz uwagi ekspertów w trakcie konsultacji. Wspólnie wypracowaliśmy nowe przepisy, które zapewnią większą przewidywalność rozliczeń i zmniejszą należne podatki. Pozostawiamy wszystkie korzystne zmiany ze stycznia 2022 r. w tym m.in.: wyższą kwotę wolną (30 tys. zł) i 32-proc. podatek dopiero od nadwyżki ponad 120 tys. zł rocznie.

Dowiedz się więcej na stronie https://podatki.gov.pl/niskiepodatki/.

Niskie Podatki to nowe rozwiązania, które obniżają podatki oraz upraszczają i stabilizują system podatkowy. Najważniejsze zmiany to m. in. obniżenie stawki PIT z 17% do 12% na skali i preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci. To także pakiet rozwiązań prorodzinnych – preferencyjne rozliczenia dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz objęcie zerowymi ulgami (tzw. PIT-0) zasiłków macierzyńskich.

I jeszcze więcej, sprawdź szczegóły na stronie https://podatki.gov.pl/niskiepodatki/rodzina-niskie-podatki/. Rozpoczynamy cykl stacjonarnych spotkań informacyjnych.

Poseł Joanna Borowiak zachęca do zapoznania się ze zmianami. Spotkajcie się z ekspertami Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w każdym województwie. Terminy i miejsca spotkań znajdują się na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Inwestycja w gminie Chrostkowo ze środków programu Polski Ład


Poseł Joanna Borowiak w Sejmie

Aktywność poselska Poseł Joanny Borowiak

 

Aktywność poselska Poseł Joanny Borowiak na 4 posiedzeniu Sejmu w dniach 22-23 stycznia, to między innymi:

– przedstawienie sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do ustawy o Dniu Nauki Polskiej
– przewodniczenie posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej
– przedstawienie informacji bieżącej z ramienia Klubu Parlamentarnego PiS nt. Małego ZUSu i ułatwień dla przedsiębiorców
– powołanie na funkcję rzecznika Klubu Parlamentarnego PiS w Komisji Polityki Senioralnej
– uczestnictwo w pracach Komisji stałych