Rządowe Programy zmieniają obraz gmin i powiatów w naszym Regionie

Kolejne inwestycje z Polskiego Ładu

 
Galeria

Rządowe Programy zmieniają obraz gmin i powiatów w naszym Regionie

W powiecie brodnickim otwarto dziś pierwszą inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. W imieniu Pani Poseł Joanny Borowiak w uroczystym otwarciu przebudowanego odcinka drogi Ciche – Ładnówko udział wzięła Dyrektor biura Irena Vuković-Kwiatkowska.

Poseł Joanna Borowiak gratuluje Pani Magdalenie Golubskiej Wójt Gminy Zbiczno wspaniałej inwestycji z Programu Polski Ład, a mieszkańcom gratuluje nowej, bezpiecznej drogi.

Trwa budowa Powiatowego Centrum Zdrowia Szpitalna we Włocławku

Powiatowe Centrum Zdrowia “Szpitalna”

 
Galeria

Trwa budowa Powiatowego Centrum Zdrowia “Szpitalna” we Włocławku

Warto mieć marzenia i warto przekuwać je w rzeczywistość. W grudniu 2019 r. w biurze poselskim Poseł Joanna Borowiak rozmawiała ze Starostą Włocławskim Romanem Gołębiewskim o pomyśle budowy Powiatowego Centrum Zdrowia – dziś ten odważny plan się realizuje przy wsparciu finansowym rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poseł Joanna Borowiak zawsze wspiera przedsięwzięcia służące mieszkańcom.

Powiatowe Centrum Zdrowia “Szpitalna” będzie profesjonalnym, nowoczesnym miejscem specjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjentów nie tylko z powiatu włocławskiego, ale także Włocławka i całego województwa kujawsko-pomorskiego.