Wideo

Poseł Joanna Borowiak pytała Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poziom wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas posiedzenia Sejmu w punkcie “Informacja bieżąca” Poseł Joanna Borowiak pytała Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poziom wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Marszałka naszego województwa. Poziom wykorzystania środków zewnętrznych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski jest niepokojąco niski – jesteśmy jednym z pięciu województw zagrożonych przesunięciem środków do innego regionu lub ich zwrotem.

Poseł Joanna Borowiak wyraziła zainteresowanie rozwojem sytuacji w obszarze rolnictwa. Odpowiedź zostanie dostarczona Pani Poseł na piśmie i niezwłocznie poinformuje opinię publiczną. To ważna informacja jak Urząd Marszałkowski realizuje zadania delegowane – na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy obszarów wiejskich naszego województwa.

Poseł Joanna Borowiak:

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Część zadań dotyczących wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ministerstwo rolnictwa kierowane przez PSL delegowało do urzędów marszałkowskich. Wiemy, że w wielu z nich poziom wykorzystania środków zewnętrznych jest niepokojąco niski, a pięć samorządów województw ma poważne problemy, jest zagrożonych przesunięciem środków do innych regionów albo nawet ich zwrotem, i mówimy tu o kwocie niebagatelnej, bo 1 mld euro. Wśród tych samorządów w województwie jest niestety także samorząd mojego województwa, województwa kujawsko-pomorskiego.

Wiemy, że w ostatnim czasie nastąpiło spowolnienie w zakresie wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez urzędy marszałkowskie. Chciałam zapytać, panie ministrze, na jakim poziomie na chwilę obecną kujawsko-pomorski urząd marszałkowski wykorzystuje środki wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na jakie wsparcie mogli liczyć mieszkańcy obszarów wiejskich mojego województwa?

 

 

Źródło: Video Sejm