Spotkanie noworoczne w Starorypinie Rządowym

4 stycznia w sali “Kryształowa” w Starorypinie Rządowym odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane wspólnie przez Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, Starostę Rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Oddział w Rypinie Zbigniewa Wiśniewskiego.

Wśród zaproszonych przez burmistrza Pawła Grzybowskiego znaleźli się między innymi posłowie na sejm RP Joanna Borowiak, Jan Krzysztof Ardanowski i Paweł Szramka, marszałek Piotr Całbecki, wicewojewoda Józef Ramlau oraz przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober.

Spotkanie noworoczne w Starorypinie Rządowym

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną działającą przy parafii św. Stanisława Kostki. Młodzi artyści zaprezentowali fragment “Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa. Ks. Infułat Marek Smogorzewski oraz ks. Kanonik Andrzej Krasiński pobłogosławili obecnych zapraszając zgromadzonych do  podzielenia się opłatkiem. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, ale też do nakreślenia wyzwań, które stają przed nami w 2018 roku.

Materiały Urzędu Miasta Rypin. Dziękujemy!