Wideo

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychSprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne

8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na jej realizację Rząd przeznaczył 16,8 mld zł.

Ustanowienie najniższych wynagrodzeń zasadniczych pozwoli podnieść wynagrodzenia pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych. Zastosowany mechanizm zwiększania wynagrodzeń różnicujący poziom ich wzrostu w zależności od wysokości dotychczasowej pensji zasadniczej danego pracownika będzie powodował, że w okresie dochodzenia do docelowych najniższych wynagrodzeń (do końca 2021 r.) pracownicy, którzy zarabiają najmniej będą otrzymywać najwyższe podwyżki.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne

Ustawa, inaczej niż w przypadku powszechnej ponadsektorowej płacy minimalnej, ustanawia najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Takie rozwiązanie jest korzystne dla pracowników medycznych ze względu na dodatkowy skutek w postaci wzrostu pozostałych składników wynagrodzenia wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego.

Podczas sprawozdania komisji na Sali Plenarnej Poseł Joanna Borowiak pytała Ministra Zdrowia odpowiedzialnego za prowadzenie ustawy o wysokość zwiększenia minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z projektem minimalne wynagrodzenie np. lekarzy stażystów na przestrzeni czterech lat do 2021 r. wzrośnie o ponad 1600 zł. Dziś to 2007 zł. Proponowana regulacja obejmie także ratowników medycznych, a ich minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty ponad 3,5 tys. zł.

Źródło: Video Sejm / MZ