Tematyka senioralna podczas Forum Welconomy w Toruniu

Welconomy in Toruń

 
Galeria

Tematyka senioralna podczas Forum Welconomy w Toruniu

Poseł Joanna Borowiak, jako przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, wzięła udział w panelu “Samorządy lokalne w perspektywie starzenia się mieszkańców”. Poseł Borowiak omówiła programy rządowe dedykowane wsparciu samorządów w realizacji polityki senioralnej. Rozmawiano również o roli samorządów w tworzeniu rozwiązań dedykowanych mieszkańcom w wieku senioralnym oraz o współpracy samorządów z rządem w zakresie zapewnienia Seniorom odpowiednich warunków do godnego i aktywnego życia.