Koniec pomnika na Placu Wolności

 

Spotkanie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej

Poseł Joanna Borowiak odbyła spotkanie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr Karolem Nawrockim i Poseł Anną Gembicką w sprawie pomnika na Placu Wolności we Włocławku. W lutym b.r. Poseł Borowiak rozmawiała na ten temat z Prezesem IPN we Włocławku, pokazując pomnik, a w kwietniu wystosowała w tej sprawie oficjalne pismo.

– Po otrzymaniu pisma od Prezydenta miasta przechodzimy do realizacji ustaleń dotyczących usunięcia z wnętrza Pomnika Żołnierza Polskiego obelisku wdzięczności armii radzieckiej – nie ma zgody na socrealistyczne relikty w przestrzeni publicznej naszego rodzinnego miasta – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.
 

Spotkanie z Prezesem Instytut Pamięci Narodowej