Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku

Cześć Ich Pamięci

 
Galeria

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku

Podczas wojewódzkich obchodów w Toruniu Poseł Joanna Borowiak odczytała list Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek skierowany do organizatorów i uczestników oraz złożyła wieniec pod Pomnikiem w Parku Pamięci. Poseł wzięła także udział w otwarciu wystawy zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

Poseł Joanna Borowiak dziękuje za kultywowanie pamięci, za “wołanie po imieniu” tych, którzy stracili swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami.

 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opiniuje Kandydatów do Kolegium IPN

W Sejmie RP

 
Galeria

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opiniuje Kandydatów do Kolegium IPN

W Sejmie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opiniuje Kandydatów do Kolegium Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Poseł Joanna Borowiak miała zaszczyt zarekomendować Pana prof. Wojciecha Polaka – kandydata z naszego Regionu.

Koniec pomnika na Placu Wolności

 

Spotkanie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej

Poseł Joanna Borowiak odbyła spotkanie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr Karolem Nawrockim i Poseł Anną Gembicką w sprawie pomnika na Placu Wolności we Włocławku. W lutym b.r. Poseł Borowiak rozmawiała na ten temat z Prezesem IPN we Włocławku, pokazując pomnik, a w kwietniu wystosowała w tej sprawie oficjalne pismo.

– Po otrzymaniu pisma od Prezydenta miasta przechodzimy do realizacji ustaleń dotyczących usunięcia z wnętrza Pomnika Żołnierza Polskiego obelisku wdzięczności armii radzieckiej – nie ma zgody na socrealistyczne relikty w przestrzeni publicznej naszego rodzinnego miasta – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.
 

Spotkanie z Prezesem Instytut Pamięci Narodowej