Poseł Joanna Borowiak gościem w programie Samorządni w TVP Bydgoszcz

Poseł Joanna Borowiak gościem w TVP3

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak gościem w programie Samorządni w TVP Bydgoszcz

W programie Samorządni w TVP Bydgoszcz goście rozmawiali o pilotażowym rejsie z Gdańska do Chełmna, o wykorzystaniu potencjału Dolnej Wisły, a także o budowie stopnia wodnego w Siarzewie, który umożliwi odbudowę żeglugi śródlądowej – zdewastowanej przez lata zaniedbań.

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem Poseł Joanny Borowiak na portalu TVP Bydgoszcz.

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Obrady zespołu ws. inwestycji w Siarzewie

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Dziś obradował Parlamentarny Zespół ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły, a tematem spotkania była bieżąca sytuacja dotycząca inwestycji w Siarzewie. Wszyscy zgadzamy się, że budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka jest konieczna i bezwzględnie potrzebna – człowiekowi i przyrodzie, dlatego zostanie przygotowane oficjalne stanowisko popierające realizację inwestycji. Zespół Parlamentarny kontynuuje działania, jakie w zakresie budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka skutecznie podejmował w poprzedniej kadencji Sejmu Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny.

Konferencja prasowa w Siarzewie z udziałem Poseł Joanny Borowiak

Stopień wodny w Siarzewie

 
Galeria

Kolejny krok na drodze do budowy stopnia wodnego w Siarzewie

Oficjalne ogłoszenie w Europejskim Dzienniku Urzędowym zamyka dyskusje na temat potrzeby realizacji inwestycji, która ma zabezpieczyć zaporę we Włocławeku, chronić ludzi i przyrodę przed powodzią i skutkami suszy. Stopień wodny w Siarzewie to także zielona energia, rozwój turystyki i miejsca pracy. Poseł Joanna Borowiak bardzo dziękuje lokalnej społeczności i organizacjom ekologicznym za wsparcie. Dziękuje również za konsekwencje w działaniu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi z Ministerstwa Infrastruktury oraz Wodom Polskim.