Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Obrady zespołu ws. inwestycji w Siarzewie

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły

Dziś obradował Parlamentarny Zespół ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły, a tematem spotkania była bieżąca sytuacja dotycząca inwestycji w Siarzewie. Wszyscy zgadzamy się, że budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka jest konieczna i bezwzględnie potrzebna – człowiekowi i przyrodzie, dlatego zostanie przygotowane oficjalne stanowisko popierające realizację inwestycji. Zespół Parlamentarny kontynuuje działania, jakie w zakresie budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka skutecznie podejmował w poprzedniej kadencji Sejmu Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny.

Konferencja prasowa w Siarzewie z udziałem Poseł Joanny Borowiak

Stopień wodny w Siarzewie

 
Galeria

Kolejny krok na drodze do budowy stopnia wodnego w Siarzewie

Oficjalne ogłoszenie w Europejskim Dzienniku Urzędowym zamyka dyskusje na temat potrzeby realizacji inwestycji, która ma zabezpieczyć zaporę we Włocławeku, chronić ludzi i przyrodę przed powodzią i skutkami suszy. Stopień wodny w Siarzewie to także zielona energia, rozwój turystyki i miejsca pracy. Poseł Joanna Borowiak bardzo dziękuje lokalnej społeczności i organizacjom ekologicznym za wsparcie. Dziękuje również za konsekwencje w działaniu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi z Ministerstwa Infrastruktury oraz Wodom Polskim.

Konferencja PGW Wody Polskie we Włocławku

Potencjał Dolnej Wisły

 
Galeria

Konferencja PGW Wody Polskie we Włocławku

“Potencjał Dolnej Wisły” – pod takim hasłem we Włocławku odbyła się Konferencja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z okazji Jubileuszu 50-lecia Stopnia Wodnego we Włocławku i 85-lecia czasopisma “Gospodarka Wodna”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w uroczystości, podczas której kluczowe miejsce zajęła dyskusja nad budową stopnia wodnego w Siarzewie, jako elementu niezbędnej Kaskady Dolnej Wisły. Decyzja została podjęta w 2017 r. i jest sukcesywnie realizowana. Zakończenie zaplanowano na 2028 r.