Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Poseł Joanna Borowiak składa życzenia nauczycielom oraz pracownikom Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Polskiej Oświaty, Nauczycielom i Pracownikom szkoły pragnę złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej profesji. Rolą nauczyciela jest kształtowanie w młodym człowieku charakteru, wskazywanie właściwej drogi oraz przygotowanie do pełnienia najważniejszych ról w życiu. Życzę Państwu, aby ta niełatwa praca przyniosła wdzięczność i szacunek uczniów oraz ich rodziców. Trud włożony w wychowanie młodych ludzi niech wróci w postaci wielu sukcesów i będzie inspiracją do dalszego rozwoju. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i kształtowania postaw młodych Polaków.

Wszystkiego najlepszego na niwie zawodowej i osobistej!

Poseł Joanna Borowiak składa życzenia nauczycielom oraz pracownikom Oświaty

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego powrócił po wielu latach do Strzyg

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Strzygach

Galeria

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego powrócił po wielu latach do Strzyg

23 września w Strzygach w gminie Osiek nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik został zniszczony przez Niemców we wrześniu 1939 r. Fundatorem pomnika jest p. Daniel Zdziarski z małżonką. Listy na tę okoliczność wystosowali Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Mariusz Błaszczak.

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie

Rocznica SP w Świątkowiźnie

 
Galeria

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie

Z okazji jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Poseł Joanna Borowiak odczytała list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej skierowany do społeczności szkolnej. Podczas uroczystości upamiętniono p. Stanisława Wójcikiewicza, Kierownika Szkoły zamordowanego w 1941 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau – odsłonięto tablicę ufundowaną przez mieszkańców Świątkowizny i Chełmicy Dużej.