Galeria

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński spotkał się ze strażakami Państwowej Straży PożarnejSekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński spotkał się ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej

Uroczysta zbiórka miała miejsce w Starej Remizie przy ul. Żabiej we Włocławku. Uczestniczyli w niej także Komendant Główny Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski oraz I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Andrzej Szymczyk.

Podczas uroczystości odznaczenia resortowe ? odznakę “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymało 15 osób, awanse w stopniach służbowych ? 6 osób, nagrody MSWiA ? 1 osoba, nagrody KG PSP ? 20 osób. Minister Zieliński wręczył także medal MSWIA “Młody bohater” Patrykowi Kozickiemu.

Zdjęcia ze strony MSWiA oraz dzięki uprzejmości Portalu DDWłocławek.