33 Jednostki OSP w naszym regionie otrzymały vouchery

Kolejne vouchery dla OSP

 
Galeria

33 Jednostki OSP w naszym regionie otrzymały vouchery

Kolejne 33 Jednostki OSP w naszym regionie otrzymały vouchery na ponad 800 tys. zł wsparcia z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wsparcie rządowe dla Strażaków Ochotników w woj. Kujawsko – Pomorskim w 2020 r. to 20 milionów zł. Poseł Joanna Borowiak złożyła gratulacje dla Druhów i wyrazy uznania dla wyróżnionych i odznaczonych Funkcjonariuszy i Pracowników PSP.

Uroczystość wręczenia voucherów dla OSP z regionu

Vouchery dla OSP

 
Galeria

Uroczystość wręczenia voucherów dla OSP z regionu

Druhowie OSP z naszego regionu otrzymali dziś vouchery na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (1,5 mln zł). Wsparcie pochodzi z Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych i programu EKO-Strażak 2020 WFOŚiGW. Druhowie z Gołębina otrzymali piękny wóz ratowniczo-gaśniczy, a 20 Strażaków PSP zostało uhonorowanych odznaką “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Poseł Joanna Borowiak wyraziła zadowolenie z kolejnego rekordowego wsparcia rządowego dla Rycerzy Floriana – 22 mln. zł dla Strażaków PSP i 18 mln. zł dla Druhów OSP w woj. Kujawsko-Pomorskim.

Uroczystość poświęcenia sztandaru Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

PSP w Lipnie ma swój sztandar

 
Galeria

Uroczystość poświęcenia sztandaru Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Piękna uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Poseł Joanna Borowiak złożyła podziękowania za możliwość wspólnego świętowania tego historycznego wydarzenia, wyjątkowego dla społeczności Strażaków oraz Mieszkańców miasta i powiatu. Szczęść Boże Rycerzom Floriana!