PSP walczy z żywiołem

Strażacy z PSP wsparli w walce z żywiołem Turcję i Grecję

Poseł Joanna Borowiak składa podziękowania Strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, którzy bez wahania wsparli w walce z żywiołem Turcję i Grecję. Na prośbę strony greckiej przedłużają właśnie swoją misję, by ratować ludzkie życie i mienie przed ogniem, szalejącym w tym roku na południu Europy w stopniu niespotykanym od lat.

Strażacy z PSP wsparli w walce z żywiołem Turcję i Grecję

Zdjęcie: Państwowa Straż Pożarna

Spotkanie z Komendantem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu

Projekt ustawy OSP

 

Spotkanie z Komendantem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu

Poseł Joanna Borowiak, jako poseł na Sejm i druhna wspierająca OSP, kolejną kadencję pracuje w Parlamentarnym Zespole Strażaków. Zainteresowana przebiegiem, wynikami konsultacji oraz oceną projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym Regionie spotkała się z Komendantem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Poseł Joanna Borowiak obserwuje czynnie prace nad ustawą i rozmawia na temat zawartych w niej zapisów ze środowiskiem OSP.

Na ustawę Druhowie czekali od lat – głównym jej celem jest wprowadzenie dodatków emerytalnych dla Strażaków-Ochotników. Ustawa zawiera przepisy, które ułatwią pracę Strażakom – Ochotnikom – ma być zbiorem przywilejów dla Strażaków OSP.

Poseł Borowiak serdecznie dziękuje Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Jackowi Kaczmarkowi i wszystkim, którzy włączyli się w przeprowadzenie konsultacji z Druhami w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Spotkanie z Komendantem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu

Obrady Parlamentarnego Zespołu Strażaków z udziałem Komendanta Głównego PSP

Parlamentarny Zespół Strażaków

 
Galeria

Obrady Parlamentarnego Zespołu Strażaków z udziałem Komendanta Głównego PSP

W dniu dzisiejszym obradował Parlamentarny Zespół Strażaków z udziałem Ministra Macieja Wąsika oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Omawiano rządowy projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Poseł Joanna Borowiak podkreśla, iż jest to bardzo oczekiwane przez Druhów – Ochotników rozwiązanie mające na celu docenienie Ich służby w ratowaniu życia i mienia mieszkańców lokalnych społeczności – “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Projekt został szeroko przekonsultowany ze Strażakami OSP w całym kraju.