Poseł Joanna Borowiak dla Jednostek OSP i PSP

Pracuję dla Was!

 

Poseł Joanna Borowiak pracuje dla Jednostek OSP i PSP

Od dwóch kadencji Poseł Joanna Borowiak pracuje w Parlamentarnym Zespole Strażaków. Jest też druhną wspierającą Ochotniczą Straż Pożarną.

Jej współpraca z Komendantem Głównym PSP zaowocowała wymiernym wsparciem dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 
 
– Bardzo dziękuję i deklaruję dalszą pracę dla dobra i rozwoju ochotniczych i państwowych jednostek – Joanna Borowiak.

#PracujęDlaWas

 


Druhowie z OSP w Woli Skarbkowej mają nowy wóz strażacki

Sprzęt dla OSP

 
Galeria

Druhowie z OSP w Woli Skarbkowej mają nowy wóz strażacki

Wielka radość w OSP Wola Skarbkowa – Druhowie Ochotnicy mają wyczekany wóz strażacki pozyskany dzięki dobrej współpracy gminy Osięciny i Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje:

– Cieszę się, że jako poseł pracujący w #ParlamentarnyZespółStrażaków mogę wspierać Jednostki OSP w naszym regionie. Niech święty Florian ma w opiece Strażaków i Ich rodziny!

 

Druhowie z OSP w Woli Skarbkowej mają nowy wóz strażacki

Kolejne wsparcie dla OSP w województwie kujawsko-pomorskim

Wsparcie dla OSP

 
Galeria

Kolejne wsparcie dla OSP w województwie kujawsko-pomorskim

20 Jednostek otrzymało dofinansowanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Promesy osobiście wręczył gen. Andrzej Bartkowiak. Cel: zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Poseł Joanna Borowiak, jako poseł pracujący w #ParlamentarnyZespółStrażaków i druhna wspierająca OSP, bardzo się cieszy z tego wsparcia i dziękuję za nie. Warto pomagać Druhom Ochotnikom, bo oni niosą pomoc ludziom.

 

Kolejne wsparcie dla OSP w województwie kujawsko-pomorskim